Chương trình lớp 8

1. Tôi đi học

53.60

Văn xuôi, Thanh Tịnh, 5 bài văn mẫu, 11623 lượt xem

2. Cấp độ khái quát nghĩa của từ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2279 lượt xem

3. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1842 lượt xem

4. Trong lòng mẹ (trích “Những ngày thơ ấu”)

15.00

Văn xuôi, Nguyên Hồng, 8 bài văn mẫu, 4258 lượt xem

5. Trường từ vựng

114.55

Bài học, 1 bài văn mẫu, 15349 lượt xem

6. Bố cục của văn bản

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2101 lượt xem

7. Tức nước vỡ bờ (trích “Tắt đèn”)

173.88

Văn xuôi, Ngô Tất Tố, 4 bài văn mẫu, 34342 lượt xem

8. Xây dựng đoạn văn trong văn bản

54.20

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4320 lượt xem

9. Viết bài tập làm văn số 1: Văn tự sự

33.67

Bài học, 26 bài văn mẫu, 4198 lượt xem

10. Lão Hạc

44.25

Văn xuôi, Nam Cao, 37 bài văn mẫu, 4518 lượt xem

11. Từ tượng hình, từ tượng thanh

132.38

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12416 lượt xem

12. Liên kết các đoạn văn trong văn bản

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5297 lượt xem

13. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

92.22

Bài học, 1 bài văn mẫu, 10641 lượt xem

14. Tóm tắt văn bản tự sự

53.80

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4529 lượt xem

15. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài học, 10 bài văn mẫu, 1882 lượt xem

16. Cô bé bán diêm

25.00

Văn xuôi, Hans Christian Andersen, 5 bài văn mẫu, 4570 lượt xem

17. Trợ từ, thán từ

93.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9899 lượt xem

18. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2790 lượt xem

19. Đánh nhau với cối xay gió (trích “Đôn Ki-hô-tê”)

694.28

Văn xuôi, Miguel de Cervantes, 2 bài văn mẫu, 56444 lượt xem

20. Tình thái từ

63.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9059 lượt xem

21. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4848 lượt xem

22. Chiếc lá cuối cùng

24.50

Văn xuôi, O. Henry, 4 bài văn mẫu, 9252 lượt xem

23. Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1793 lượt xem

24. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

64.17

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4169 lượt xem

25. Hai cây phong (trích “Người thầy đầu tiên”)

183.61

Văn xuôi, Chyngyz Torekulovich Aytmatov, 3 bài văn mẫu, 14954 lượt xem

26. Nói quá

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2932 lượt xem

27. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

334.03

Bài học, 30 bài văn mẫu, 43105 lượt xem

28. Ôn tập truyện kí Việt Nam

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1976 lượt xem

29. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

253.96

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 18432 lượt xem

30. Nói giảm nói tránh

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3050 lượt xem

31. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2662 lượt xem

32. Câu ghép

183.39

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9249 lượt xem

33. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1922 lượt xem

34. Ôn dịch thuốc lá (trích “Từ thuốc lá đến ma tuý – bệnh nghiện”)

35.00

Văn xuôi, Nguyễn Khắc Viện, 2 bài văn mẫu, 5699 lượt xem

35. Câu ghép (tiếp theo)

42.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5231 lượt xem

36. Phương pháp thuyết minh

31.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5646 lượt xem

37. Bài toán dân số

84.50

Văn xuôi, Thái An, 2 bài văn mẫu, 9740 lượt xem

38. Giáo dục – chìa khoá của tương lai

62.17

Văn xuôi, đọc thêm, Federico Mayor Zaragoza, 4007 lượt xem

39. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6024 lượt xem

40. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

73.71

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2855 lượt xem

41. Chương trình địa phương (phần Văn)

61.83

Bài học, 2033 lượt xem

42. Dấu ngoặc kép

234.09

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12896 lượt xem

43. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

33.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3181 lượt xem

44. Viết bài tập làm văn số 3: Văn thuyết minh

43.00

Bài học, 2 bài văn mẫu, 2997 lượt xem

45. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Thơ, Phan Bội Châu, 7 bài văn mẫu, 2489 lượt xem

46. Ngục trung thư

Văn xuôi, đọc thêm, Phan Bội Châu, 2041 lượt xem

47. Đập đá ở Côn Lôn

15.00

Thơ, Phan Châu Trinh, 7 bài văn mẫu, 5208 lượt xem

48. Ôn luyện về dấu câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1989 lượt xem

49. Thuyết minh về một thể loại văn học

143.86

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5058 lượt xem

50. Muốn làm thằng Cuội

13.00

Thơ, Tản Đà, 6 bài văn mẫu, 2653 lượt xem

51. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2369 lượt xem

52. Hai chữ nước nhà

11.00

Thơ, Trần Tuấn Khải, 4 bài văn mẫu, 2780 lượt xem

53. Chiêu hồn nước

Thơ, đọc thêm, Phạm Tất Đắc, 1 bài văn mẫu, 1968 lượt xem

54. Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2321 lượt xem

55. Chiếc rổ may

Thơ, đọc thêm, Tế Hanh, 2871 lượt xem

56. Cuối thu

24.50

Thơ, đọc thêm, Đoàn Văn Cừ, 2278 lượt xem

57. Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I (lớp 7)

11.00

Bài học, 2051 lượt xem

59. Nhớ rừng

43.25

Thơ, Thế Lữ, 5 bài văn mẫu, 5019 lượt xem

60. Ông đồ

43.50

Thơ, Vũ Đình Liên, 6 bài văn mẫu, 4246 lượt xem

61. Câu nghi vấn

24.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2104 lượt xem

62. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1813 lượt xem

63. Quê hương

53.20

Thơ, Tế Hanh, 5 bài văn mẫu, 3291 lượt xem

64. Khi con tu hú

11.00

Thơ, Tố Hữu, 10 bài văn mẫu, 4313 lượt xem

65. Câu nghi vấn (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1852 lượt xem

66. Thuyết minh về một phương pháp cách làm

54.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7355 lượt xem

67. Tức cảnh Pác Bó

43.00

Thơ, Hồ Chí Minh, 4 bài văn mẫu, 3740 lượt xem

68. Câu cầu khiến

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1825 lượt xem

69. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2225 lượt xem

70. Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1686 lượt xem

71. Vọng nguyệt Ngắm trăng

33.67

Thơ, Hồ Chí Minh, 3 bài văn mẫu, 3609 lượt xem

72. Tẩu lộ Đi đường

Thơ, Hồ Chí Minh, 5 bài văn mẫu, 2586 lượt xem

73. “Nhật ký trong tù” và thơ Hồ Chí Minh ở Pác Bó

65.00

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Hoành Khung, 10230 lượt xem

74. Câu cảm thán

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3283 lượt xem

75. Câu trần thuật

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1681 lượt xem

77. Thiên đô chiếu Chiếu dời đô

33.67

Văn xuôi, Lý Công Uẩn, 2 bài văn mẫu, 5055 lượt xem

78. Câu phủ định

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1842 lượt xem

79. Chương trình địa phương: Phần tập làm văn

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1565 lượt xem

80. Hịch tướng sĩ

65.00

Văn xuôi, Trần Quốc Tuấn, 4 bài văn mẫu, 16820 lượt xem

81. Hành động nói

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1688 lượt xem

82. Bình Ngô đại cáo Đại cáo bình Ngô

33.33

Thơ, Nguyễn Trãi, 5 bài văn mẫu, 7270 lượt xem

83. Hành động nói (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1489 lượt xem

84. Ôn tập về luận điểm

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2296 lượt xem

85. Luận học pháp Bàn về phép học

344.76

Văn xuôi, Nguyễn Thiếp, 2 bài văn mẫu, 5184 lượt xem

86. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

31.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3540 lượt xem

87. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2560 lượt xem

88. Viết bài tập làm văn số 6: Văn nghị luận

23.00

Bài học, 1792 lượt xem

89. Thuế máu (trích “Bản án chế độ thực dân Pháp”)

Văn xuôi, Hồ Chí Minh, 2 bài văn mẫu, 3504 lượt xem

90. Hội thoại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1628 lượt xem

91. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

21.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2780 lượt xem

92. Đi bộ ngao du (trích “Ê-min hay Về giáo dục”)

Văn xuôi, Jean-Jacques Rousseau, 1 bài văn mẫu, 2641 lượt xem

93. Hội thoại (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1803 lượt xem

94. Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1867 lượt xem

95. Kiểm tra văn: Lựa chọn trật tự từ trong câu

32.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2736 lượt xem

96. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1949 lượt xem

97. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích “Trưởng giả học làm sang”)

24.50

Văn xuôi, Molière, 2 bài văn mẫu, 5191 lượt xem

98. Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1571 lượt xem

99. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3214 lượt xem

100. Chương trình địa phương (phần Văn)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1486 lượt xem

101. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1477 lượt xem

103. Tổng kết phần văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1555 lượt xem

104. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1652 lượt xem

105. Văn bản tường trình

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4004 lượt xem

106. Luyện tập về văn bản tường trình

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1506 lượt xem

107. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1570 lượt xem

108. Văn bản thông báo

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1538 lượt xem

109. Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1664 lượt xem

110. Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1579 lượt xem

111. Kiểm ta tổng hợp cuối năm

Bài học, 1481 lượt xem

112. Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1491 lượt xem

113. Luyện tập làm văn bản thông báo

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1474 lượt xem

114. Ôn tập phần làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1594 lượt xem