Bài học 444/444

Ẩn dụ

23.00

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 3124 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

41.75

Lớp 6

2903 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 2205 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

183.83

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 5637 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

144.57

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 7136 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 2096 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1843 lượt xem

Bố cục của văn bản

23.00

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 2138 lượt xem

Bố cục trong văn bản

44.50

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 5812 lượt xem

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 2059 lượt xem

Các phương châm hội thoại

25.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 4242 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 4801 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 6332 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

32.67

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 6662 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

53.60

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 15687 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 1739 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 2201 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

53.40

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 3101 lượt xem

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 8204 lượt xem