Viết bài tập làm văn số 1: Văn tự sự

Lớp 8

33.67

Văn mẫu

Nội dung

I – ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

Đề 2. Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi.

Đề 3. Tôi thấy mình đã khôn lớn.

II – YÊU CẦU

1. Ôn lại cách viết bài văn tự sự; chú ý tả người, kể việc, kể những cảm xúc trong tâm hồn mình.

2. Luyện tập viết bài văn và đoạn văn.