Chương trình lớp 7

Bài học

Tác giả trong nước

Bà huyện Thanh Quan

Đặng Thai Mai

Đặng Trần Côn

Hà Ánh Minh

Hoài Thanh

Hồ Chí Minh

Hồ Xuân Hương

Khánh Hoài

Khuyết danh Việt Nam

Lí Lan

Lý Thường Kiệt

Minh Hương

Nghiêm Toản

Nguyễn Bính

Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Khuyến

Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Trãi

Phạm Duy Tốn

Phạm Văn Đồng

Thạch Lam

Trần Nhân Tông

Trần Quang Khải

Vũ Bằng

Xuân Quỳnh

Tác giả nước ngoài

Đỗ Phủ

Edmondo De Amicis

Hạ Tri Chương

Heinrich Heine

Jean de La Fontaine

Lý Bạch

Trương Kế