Chương trình lớp 11

Bài học

Tác giả trong nước

Anh Thơ

Cao Bá Quát

Chu Mạnh Trinh

Chương Thâu

Hàn Mặc Tử

Hoài Thanh

Hồ Biểu Chánh

Hồ Chí Minh

Hồ Xuân Hương

Huy Cận

Lê Hữu Trác

Nam Cao

Ngô Thì Nhậm

Nguyễn An Ninh

Nguyễn Bính

Nguyễn Công Hoan

Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Huy Tưởng

Nguyễn Khuyến

Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Tuân

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Tản Đà

Thạch Lam

Tố Hữu

Trần Tế Xương

Vũ Trọng Phụng

Xuân Diệu

Tác giả nước ngoài

Aleksandr Sergeevich Pushkin

Anton Pavlovich Chekhov

Friedrich Engels

Rabindranath Tagore

Victor Hugo

William Shakespeare