Chương trình lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Bài học

Tác giả trong nước

Bằng Việt

Chế Lan Viên

Chính Hữu

Chu Quang Tiềm

Huy Cận

Hữu Thỉnh

Khuyết danh Việt Nam

Kim Lân

Lê Anh Trà

Lê Minh Khuê

Lê Thánh Tông

Lưu Quang Vũ

Ngô gia văn phái

Nguyễn Du

Nguyễn Duy

Nguyễn Dữ

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Huy Tưởng

Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Minh Châu

Nguyễn Quang Sáng

Nguyễn Thành Long

Phạm Đình Hổ

Phạm Tiến Duật

Thanh Hải

Thanh Thuý

Văn Hùng

Viễn Phương

Vũ Khoan

Y Phương

Tác giả nước ngoài

Daniel Defoe

Gabriel García Márquez

Guy de Maupassant

Hippolyte Taine

Jack London

Jean de La Fontaine

Lỗ Tấn

Maksim Gorky

Rabindranath Tagore

Thanh Tâm tài nhân