Chương trình lớp 9

1. Phong cách Hồ Chí Minh

63.00

Văn xuôi, Lê Anh Trà, 2 bài văn mẫu, 3058 lượt xem

2. Các phương châm hội thoại

25.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4242 lượt xem

5. Họ nhà kim

53.80

Văn xuôi, đọc thêm, Văn Hùng, 6417 lượt xem

6. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

15.00

Văn xuôi, Gabriel García Márquez, 2 bài văn mẫu, 5124 lượt xem

7. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6332 lượt xem

8. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2034 lượt xem

9. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1566 lượt xem

10. Dừa sáp

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Thuý, 3345 lượt xem

12. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4801 lượt xem

13. Xưng hô trong hội thoại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2024 lượt xem

14. Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1551 lượt xem

15. Chuyện người con gái Nam Xương (trích “Truyền kỳ mạn lục”)

62.83

Văn xuôi, Nguyễn Dữ, 11 bài văn mẫu, 9144 lượt xem

16. Lại bài viếng Vũ thị

64.33

Thơ, đọc thêm, Lê Thánh Tông, 2 bài văn mẫu, 11797 lượt xem

17. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 8204 lượt xem

18. Sự phát triển của từ vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1807 lượt xem

19. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1768 lượt xem

21. Võ thái phi (trích “Vũ trung tuỳ bút”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Phạm Đình Hổ, 2490 lượt xem

22. Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn

Văn xuôi, Ngô gia văn phái, 1 bài văn mẫu, 3808 lượt xem

23. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3738 lượt xem

24. Truyện Kiều của Nguyễn Du

73.86

Bài học, 10 bài văn mẫu, 10310 lượt xem

25. Chị em Thuý Kiều (trích Hồi 1 Truyện Kiều)

93.22

Thơ, Nguyễn Du, 10 bài văn mẫu, 15889 lượt xem

26. Chị em Thuý Kiều (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

25.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 2001 lượt xem

27. Cảnh ngày xuân (trích Hồi 2 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 8 bài văn mẫu, 3693 lượt xem

28. Thuật ngữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1700 lượt xem

29. Miêu tả trong văn bản tự sự

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2900 lượt xem

30. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Hồi 10 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 6 bài văn mẫu, 4880 lượt xem

31. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 3452 lượt xem

32. Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Hồi 6 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 5 bài văn mẫu, 17013 lượt xem

33. Trau dồi vốn từ

52.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 17423 lượt xem

34. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2452 lượt xem

35. Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Hồi 19 Truyện Kiều)

32.33

Thơ, Nguyễn Du, 3 bài văn mẫu, 9161 lượt xem

37. Kiều Nguyệt Nga đi cống gặp giặc Ô Qua (trích Hồi 17 “Truyện Lục Vân Tiên”)

12.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Đình Chiểu, 1 bài văn mẫu, 4839 lượt xem

38. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6005 lượt xem

39. Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Hồi 10 “Truyện Lục Vân Tiên”)

32.67

Thơ, Nguyễn Đình Chiểu, 2 bài văn mẫu, 8261 lượt xem

40. Chương trình địa phương (phần Văn)

63.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4877 lượt xem

41. Tổng kết về tự vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1732 lượt xem

42. Đồng chí

33.67

Thơ, Chính Hữu, 10 bài văn mẫu, 5582 lượt xem

43. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

54.20

Thơ, Phạm Tiến Duật, 7 bài văn mẫu, 5029 lượt xem

44. Kiểm tra truyện trung đại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1655 lượt xem

45. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1780 lượt xem

46. Nghị luận trong văn bản tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3961 lượt xem

47. Đoàn thuyền đánh cá

74.71

Thơ, Huy Cận, 15 bài văn mẫu, 15401 lượt xem

48. Bếp lửa

34.00

Thơ, Bằng Việt, 7 bài văn mẫu, 6438 lượt xem

49. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1752 lượt xem

50. Tập làm thơ tám chữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2527 lượt xem

51. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

22.50

Thơ, Nguyễn Khoa Điềm, 3 bài văn mẫu, 2500 lượt xem

52. Ánh trăng

53.60

Thơ, Nguyễn Duy, 13 bài văn mẫu, 5559 lượt xem

53. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1678 lượt xem

55. Làng (trích)

25.00

Văn xuôi, Kim Lân, 8 bài văn mẫu, 12410 lượt xem

56. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3119 lượt xem

58. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

162.69

Bài học, 5186 lượt xem

59. Lặng lẽ Sa Pa (trích)

33.33

Văn xuôi, Nguyễn Thành Long, 2 bài văn mẫu, 7153 lượt xem

60. Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1820 lượt xem

61. Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự

12.00

Bài học, 1870 lượt xem

62. Người kể trong văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2403 lượt xem

63. Chiếc lược ngà (trích)

54.40

Văn xuôi, Nguyễn Quang Sáng, 2 bài văn mẫu, 12384 lượt xem

64. Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1986 lượt xem

65. Kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1712 lượt xem

66. Ôn tập phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1664 lượt xem

67. Cố hương

Văn xuôi, Lỗ Tấn, 1 bài văn mẫu, 2405 lượt xem

68. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1630 lượt xem

69. Kiểm tra tổng hơp cuối học kì I

13.00

Bài học, 3563 lượt xem

70. Những đứa trẻ (trích “Thời thơ ấu”)

15.00

Văn xuôi, Maksim Gorky, 2 bài văn mẫu, 2476 lượt xem

71. Bàn về đọc sách (trích)

34.00

Văn xuôi, Chu Quang Tiềm, 1 bài văn mẫu, 3465 lượt xem

72. Khởi ngữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3182 lượt xem

73. Phép phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1773 lượt xem

74. Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1618 lượt xem

75. Tiếng nói của văn nghệ

25.00

Văn xuôi, Nguyễn Đình Thi, 1 bài văn mẫu, 5583 lượt xem

76. Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

32.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6662 lượt xem

77. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

43.25

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4269 lượt xem

78. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

113.73

Bài học, 8962 lượt xem

80. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

24.00

Văn xuôi, Vũ Khoan, 1 bài văn mẫu, 2577 lượt xem

81. Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

53.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 15687 lượt xem

83. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1565 lượt xem

84. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

54.40

Văn xuôi, Hippolyte Taine, 1 bài văn mẫu, 5371 lượt xem

85. Chó sói và chiên con

1124.14

Thơ, đọc thêm, Jean de La Fontaine, 35430 lượt xem

86. Liên kết câu và đoạn văn

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5651 lượt xem

87. Con cò

23.00

Thơ, Chế Lan Viên, 11 bài văn mẫu, 3761 lượt xem

88. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

15.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Duy, 4 bài văn mẫu, 3420 lượt xem

89. Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1769 lượt xem

90. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2539 lượt xem

91. Mùa xuân nho nhỏ

64.17

Thơ, Thanh Hải, 9 bài văn mẫu, 4907 lượt xem

92. Viếng lăng Bác

44.00

Thơ, Viễn Phương, 15 bài văn mẫu, 4701 lượt xem

93. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2063 lượt xem

94. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6672 lượt xem

97. Sang thu

22.50

Thơ, Hữu Thỉnh, 8 bài văn mẫu, 3753 lượt xem

98. Nói với con

64.33

Thơ, Y Phương, 10 bài văn mẫu, 3842 lượt xem

99. Nghĩa tường minh và hàm ý

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2840 lượt xem

100. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3734 lượt xem

101. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2350 lượt xem

102. Mây và sóng

94.22

Thơ, Rabindranath Tagore, 3 bài văn mẫu, 15586 lượt xem

103. Ôn tập về thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1782 lượt xem

104. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

24.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2176 lượt xem

105. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2874 lượt xem

106. Kiểm tra về thơ

Bài học, 1422 lượt xem

107. Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1631 lượt xem

108. Viết bài tập làm văn số 7: Nghị luận văn học

14.00

Bài học, 1630 lượt xem

109. Bến quê (trích)

Văn xuôi, Nguyễn Minh Châu, 3 bài văn mẫu, 2491 lượt xem

110. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2152 lượt xem

111. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

12.00

Bài học, 1924 lượt xem

112. Những ngôi sao xa xôi (trích)

Văn xuôi, Lê Minh Khuê, 6 bài văn mẫu, 5871 lượt xem

113. Biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1843 lượt xem

114. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích “Rô-bin-xơn Cru-xô”)

13.00

Văn xuôi, Daniel Defoe, 2 bài văn mẫu, 3012 lượt xem

115. Tổng kết về ngữ pháp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2101 lượt xem

116. Luyện tập viết biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1698 lượt xem

117. Hợp đồng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3358 lượt xem

118. Bố của Xi-mông (trích)

Văn xuôi, Guy de Maupassant, 3 bài văn mẫu, 3918 lượt xem

119. Ôn tập về truyện

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1595 lượt xem

120. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1653 lượt xem

121. Con chó Bấc (trích “Tiếng gọi nơi hoang dã”)

32.33

Văn xuôi, Jack London, 1 bài văn mẫu, 5274 lượt xem

122. Kiểm tra về truyện

Bài học, 1482 lượt xem

123. Kiểm tra phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2118 lượt xem

124. Luyện tập viết hợp đồng

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1604 lượt xem

125. Bắc Sơn (trích Hồi 4)

15.00

Văn xuôi, Nguyễn Huy Tưởng, 1 bài văn mẫu, 3285 lượt xem

126. Tổng kết phần văn học nước ngoài

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1599 lượt xem

127. Tổng kết phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1732 lượt xem

128. Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Văn xuôi, Lưu Quang Vũ, 1 bài văn mẫu, 1960 lượt xem

129. Tổng kết văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1556 lượt xem

130. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1583 lượt xem

131. Tổng kết văn học (tiếp theo)

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3098 lượt xem

132. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1554 lượt xem