Hạ Tri Chương 賀知章

Trung Quốc / Lớp 7

Tác phẩm

Tác giả

Hạ Tri Chương 賀知章 (659-744) tự Quý Chân, hiệu Tứ Minh cuồng khách, người Việt Châu (nay thuộc huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm 659, sinh sống, học tập và làm quan trên 50 năm ở kinh đô Trường An, rất được Đường Huyền Tông vị nể. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết, ông còn có tài viết chữ thảo, chữ lệ rất đẹp. Tính phóng khoáng, thích uống rượu, là bạn thân của Lý Bạch. Đỗ tiến sĩ, làm Thái tử tân khách Bí thư giám, rồi từ quan về làng làm đạo sĩ. Lúc ra về vua có tặng thơ, thái tử và bá quan đều đưa tiễn. Ông còn để lại 20 bài thơ, trong đó hai bài Hồi hương ngẫu thư là nổi tiếng nhất.