Chương trình lớp 11

1. Vào phủ chúa Trịnh (trích “Thượng kinh ký sự”)

15.00

Văn xuôi, Lê Hữu Trác, 1 bài văn mẫu, 4160 lượt xem

2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6418 lượt xem

3. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1713 lượt xem

4. Sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI

52.60

Văn xuôi, đọc thêm, Chương Thâu, 11674 lượt xem

5. Tự tình (bài II)

Thơ, Hồ Xuân Hương, 4 bài văn mẫu, 5632 lượt xem

6. Tự tình (bài I)

15.00

Thơ, đọc thêm, Hồ Xuân Hương, 5313 lượt xem

7. Thu điếu Câu cá mùa thu

33.67

Thơ, Nguyễn Khuyến, 6 bài văn mẫu, 10326 lượt xem

8. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3539 lượt xem

9. Thao tác lập luận phân tích

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6609 lượt xem

10. Thương vợ

23.50

Thơ, Trần Tế Xương, 8 bài văn mẫu, 6111 lượt xem

11. Khóc Dương Khuê Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng thư

15.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Khuyến, 4 bài văn mẫu, 2766 lượt xem

12. Vịnh khoa thi Hương Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

Thơ, đọc thêm, Trần Tế Xương, 6 bài văn mẫu, 3010 lượt xem

13. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1621 lượt xem

14. Bài ca ngất ngưởng

14.00

Thơ, Nguyễn Công Trứ, 7 bài văn mẫu, 3755 lượt xem

15. Sa hành đoản ca Bài ca ngắn đi trên bãi cát

15.00

Thơ, Cao Bá Quát, 5 bài văn mẫu, 7439 lượt xem

16. Luyện tập thao tác lập luận phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3090 lượt xem

18. Chạy giặc

32.33

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Đình Chiểu, 6 bài văn mẫu, 3243 lượt xem

19. Hương Sơn phong cảnh ca Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Thơ, đọc thêm, Chu Mạnh Trinh, 5 bài văn mẫu, 2261 lượt xem

20. Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1751 lượt xem

21. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 15238 lượt xem

22. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

23.00

Thơ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 bài văn mẫu, 4774 lượt xem

23. Thực hành về thành ngữ, điển cố

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2586 lượt xem

24. Cầu hiền chiếu Chiếu cầu hiền

14.00

Văn xuôi, Ngô Thì Nhậm, 1 bài văn mẫu, 2887 lượt xem

25. Xin lập khoa luật

Văn xuôi, Nguyễn Trường Tộ, 1 bài văn mẫu, 2702 lượt xem

26. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3279 lượt xem

27. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3522 lượt xem

28. Thao tác lập luận so sánh

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4419 lượt xem

29. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

163.94

Bài học, 1 bài văn mẫu, 60423 lượt xem

30. Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1858 lượt xem

31. Hai đứa trẻ

Văn xuôi, Thạch Lam, 2 bài văn mẫu, 4081 lượt xem

32. Ngữ cảnh

123.58

Bài học, 1 bài văn mẫu, 34795 lượt xem

33. Chữ người tử tù

Văn xuôi, Nguyễn Tuân, 3 bài văn mẫu, 4832 lượt xem

34. Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1841 lượt xem

35. Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du: Từ Hải

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Hoài Thanh, 4711 lượt xem

36. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

72.86

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12500 lượt xem

37. Hạnh phúc của một tang gia (trích “Số đỏ”)

15.00

Văn xuôi, Vũ Trọng Phụng, 2 bài văn mẫu, 3965 lượt xem

38. Phong cách ngôn ngữ báo chí

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9976 lượt xem

39. Một số thể loại văn học: thơ, truyện

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5619 lượt xem

40. Tác giả Nam Cao

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3964 lượt xem

41. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

53.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 35998 lượt xem

42. Chí Phèo

Văn xuôi, Nam Cao, 25 bài văn mẫu, 5513 lượt xem

43. Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1693 lượt xem

44. Bản tin

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2070 lượt xem

45. Cha con nghĩa nặng (trích)

Văn xuôi, đọc thêm, Hồ Biểu Chánh, 1 bài văn mẫu, 1951 lượt xem

46. Tinh thần thể dục

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Công Hoan, 1 bài văn mẫu, 1759 lượt xem

48. Luyện tập viết bản tin

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3201 lượt xem

49. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3035 lượt xem

50. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích “Vũ Như Tô”)

13.00

Văn xuôi, Nguyễn Huy Tưởng, 2 bài văn mẫu, 4813 lượt xem

51. Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1935 lượt xem

53. Ôn tập phần văn học (học kỳ 1)

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2099 lượt xem

54. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

34.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12811 lượt xem

55. Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I (lớp 11)

15.00

Bài học, 1969 lượt xem

56. Tự học là một cái thú

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Hiến Lê, 3765 lượt xem

57. Xuất dương lưu biệt Lưu biệt khi xuất dương

15.00

Thơ, Phan Bội Châu, 2 bài văn mẫu, 2465 lượt xem

58. Nghĩa của câu

22.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3588 lượt xem

59. Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1606 lượt xem

60. Hầu Trời

Thơ, Tản Đà, 5 bài văn mẫu, 3457 lượt xem

61. Nghĩa của câu (tiếp theo)

13.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4154 lượt xem

62. Vội vàng

43.50

Thơ, Xuân Diệu, 10 bài văn mẫu, 6418 lượt xem

63. Thao tác lập luận bác bỏ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6241 lượt xem

64. Tràng giang

23.50

Thơ, Huy Cận, 7 bài văn mẫu, 5260 lượt xem

65. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

12.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2552 lượt xem

66. Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Bài học, 3 bài văn mẫu, 2115 lượt xem

67. Đây thôn Vĩ Dạ

14.00

Thơ, Hàn Mặc Tử, 23 bài văn mẫu, 8394 lượt xem

68. Mộ Chiều tối

15.00

Thơ, Hồ Chí Minh, 4 bài văn mẫu, 5445 lượt xem

69. Từ ấy

15.00

Thơ, Tố Hữu, 3 bài văn mẫu, 4918 lượt xem

70. Chiều xuân

Thơ, đọc thêm, Anh Thơ, 5 bài văn mẫu, 2484 lượt xem

71. Lai Tân

Thơ, đọc thêm, Hồ Chí Minh, 9 bài văn mẫu, 3421 lượt xem

72. Nhớ đồng

11.00

Thơ, đọc thêm, Tố Hữu, 1 bài văn mẫu, 2334 lượt xem

73. Tương tư

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Bính, 13 bài văn mẫu, 3372 lượt xem

74. Tiểu sử tóm tắt

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5416 lượt xem

75. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

73.57

Bài học, 1 bài văn mẫu, 34928 lượt xem

76. Tôi yêu em

Thơ, Aleksandr Sergeevich Pushkin, 1 bài văn mẫu, 3137 lượt xem

77. Bài thơ số 28

Thơ, đọc thêm, Rabindranath Tagore, 1 bài văn mẫu, 3330 lượt xem

78. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2586 lượt xem

79. Người trong bao

Văn xuôi, Anton Pavlovich Chekhov, 2 bài văn mẫu, 3011 lượt xem

80. Thao tác lập luận bình luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2304 lượt xem

82. Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3551 lượt xem

84. Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn An Ninh, 1 bài văn mẫu, 1894 lượt xem

85. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Văn xuôi, Friedrich Engels, 3 bài văn mẫu, 3014 lượt xem

86. Phong cách ngôn ngữ chính luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 10376 lượt xem

87. Một thời đại trong thi ca (trích)

Văn xuôi, Hoài Thanh, 1 bài văn mẫu, 2533 lượt xem

88. Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9603 lượt xem

89. Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5455 lượt xem

90. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2558 lượt xem

91. Ôn tập phần văn học (học kỳ 2)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1746 lượt xem

92. Tóm tắt văn bản nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1842 lượt xem

93. Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1673 lượt xem

94. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1631 lượt xem

95. Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1720 lượt xem

96. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1440 lượt xem