Y Phương

Việt Nam / Lớp 9

Tác phẩm

Tác giả

Nhà thơ Y Phương tên thật là Hứa Vĩnh Sước, người dân tộc Tày, sinh năm 1947 tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Y Phương nhập ngũ năm 1968, trong kháng chiến chống Mỹ, ông là bộ độ thuộc binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Ông phục vụ trong quân đội đến năm 1981 thì chuyển về công tác tại Sở Văn hoá - Thông tin Cao Bằng.

Ông tốt nghiệp Đại học viết văn Nguyễn Du khoá II, rồi làm cán bộ biên tập văn nghệ Sở văn hoá thông tin Cao Bằng. Từ năm 1993, ông là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VI. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.

Tác phẩm:
- Người núi Hoa (1982)
- Tiếng hát tháng giêng (1986)
- Lửa hồng một góc (1987)
- Lời chúc (1991)
- Đàn then (1996).
- Thơ Y Phương (2002)

Giải thưởng:
- Giải nhất cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984.
- Giải thưởng thơ của Hội nhà văn Việt Nam năm 1986.