Viết bài tập làm văn số 5: Văn thuyết minh

Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

I – ĐỀ BÀI
Một trong các đề bài ở mục II.2 – bài Ôn tập về văn bản thuyết minh, trang 36.

II – YÊU CẦU

Làm đúng theo yêu cầu của bài văn thuyết minh, không lạc sang bài văn tự sự, miêu tả và biểu cảm thuần tuý. Bài viết khoảng 800 chữ, trình bày có bố cục, thứ tự mạch lạc, chuẩn xác, dễ hiểu.