Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh

Lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

I – ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Cây lúa Việt Nam.

Đề 2. Cây... ở quê em. (Đây là dạng đề chưa hoàn tất, dành để giáo viên và học sinh lực chọn, bổ sung. Nên chọn đối tượng thuyết minh cụ thể cho sát với thực tế mỗi địa phương.)

II – YÊU CẦU

1. Điều tra, tìm hiểu để nắm bắt đúng đặc điểm cơ bản của đối tượng thuyết minh.

2. Biết kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả trong bài viết.