Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Lớp 10

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Biết vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản thuyết minh để viết được một bài văn nhằm trình bày một cách chuẩn xác một sự vật, hiện tượng quen thuộc trong thực tế đời sống.

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

Để làm tốt bài văn này, anh (chị) cần:
1. Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học về văn thuyết minh ở các lớp 8, 9. Chú ý rèn luyệnh thêm những mặt mà anh (chị) thấy mình đang còn yếu (hiểu biết thực tế, vận dụng các phương pháp thuyết minh, lập dàn ý, hoặc năng lực diễn đạt,...).
2. Ôn luyện những kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt, đặc biệt là về cách dùng từ, đặt câu, để lời văn của bài làm phù hợp với yêu cầu thuyết minh.
3. Quan sát, tìm hiểu, học tập để nắm được những tri thức chuẩn xác, khách quan, khoa học về đời sống, về việc học văn và tập làm văn.

II- GỢI Ý ĐỀ BÀI

Hãy viết một bài văn để thuyết minh một trong các vấn đề sau:
1. Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các lời động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch,...) trong việc bảo vệ môi trường sống.
2. Tác hại của ma tuý (hoặc của rượu, thuốc lá,...) đối với đời sống của con người.
3. Một kinh nghiệm học văn hoặc làm văn.

III- GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

1. Tìm hiểu kĩ đề bài để xác định rõ các yêu cầu về mục đích thuyết minh, nội dung thuyết minh.
2. Cố gắng vận dụng những tri thức tích luỹ được qua việc họ hỏi, tìm hiểu thực tế đời sống để tìm được:
- Nội dung thuyết minh chuẩn xác, khoa học, khách quan và phong phú.
- Cách thức thuyết minh thích hợp. giúp người đọc có những hiểu biết đúng đắn và cần thiết về sự vật (hiện tượng) được thuyết minh.
3. Xây dựng bố cục sao cho nội dung thuyết minh được trình bày rõ ràng, khúc chiết.
4. Chú ý để không mắc lỗi về diễn đạt, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Lời văn cần rõ ý, trong sáng, mạch lạc để người đọc tiếp thu được dễ dàng.