Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Lớp 11

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Biết vận dụng các thao tác lập luận phân tích và so sánh để viết bài văn nghị luận văn học.

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

– Đọc kĩ các bài Thao tác lập luận phân tích, Thao tác lập luận so sánh để có thể vận dụng tốt khi làm bài.
– Đọc lại các văn bản văn học vừa học, hệ thống hoá những kiến thức đã tiếp nhận từ các bài học để làm bài.

II. GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ BÀI

1. So Sánh tài sắc của Thuý Vân và Thuý Kiều được thể hiện trong đoạn trích sau:
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bì tài sắc lại là phần hơn:
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên “bạc mệnh” lại càng não nhân.
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
2. Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.
3. Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu.
4. Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

III. GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

- Ở đề 1 cần tìm hiểu Nguyễn Du đã miêu tả Thuý Vân, Thuý Kiểu (có những khác nhau) như thế nào (dẫn chúng). Sự khác nhau đó dự báo điều gì về số phận của mỗi người?
- Ở đề 2, cần chỉ rõ đặc điểm thời đại Nguyễn Khuyến và Tú Xương sống; thơ của hai tác giả cùng có điểm chung nào (dẫn chứng) và có giọng thơ khác nhau như thế nào (dẫn chứng),...
- Với đề 3, cần đọc kĩ bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, chỉ rõ người nông dân mộc mạc, chất phác... (dẫn chứng) nhưng rất giàu nghĩa khí, dũng cảm xả thân chống giặc (dẫn chứng).
- Với đề 4, cần trình bày những cảm nhận sâu sắc, chân thành và xúc động nhất khi tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.