Sa bẫy

Việt Nam / Lớp 6 » Nguyễn Hoàng Sơn

Văn mẫu

Nội dung

Bé mâu rủ mèo con
Đánh bẫy bầy chụôt nhắt
Mồi thơm: cá nướng ngon
Lửng lơ trong cạm sắt.

Lũ chuột tham hoá ngốc
Chẳng nhịn thèm được đâu!
Bé Mây cười tít mắt
Mèo gật gù, rung râu.

Đêm ấy Mây nằm ngủ
Mơ đầy lồng chuột sa
Cùng mèo con đem xử
Chúng khóc ròng, xin tha!

Sáng mai vùng xuống bếp:
Bẫy sập tự bao giờ
Chuột không, cá cũng hết
Giữa lồng mèo nằm… mơ!
Nguồn: Nguyễn Hoàng Sơn, Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992