Nhưng nó phải bằng hai mày

Việt Nam / Lớp 10 » Khuyết danh Việt Nam

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.

Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhâu đi kiện. Cải sợ kém thế lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện thầy lí nói:
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

Cải vội xoè năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm:
- Xin xét lại, lẽ phải về con mà!

Thầy lí cũng xoè năm ngón tay trái úp lên trên năm ngón tây mặt, nói:
- Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
(Theo Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội. Hà Nội, 1986)