Nông Quốc Chấn

Việt Nam / Lớp 12

Tác phẩm

Tác giả

Nông Quốc Chấn (18 tháng 11 năm 1923 – 4 tháng 2 năm 2002) tên thật là Nông Văn Quỳnh, sinh tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, là một nhà văn người dân tộc Tày, Việt Nam. Ông gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1958. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên “mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca”. Ông được xem là cánh chim đầu đàn của những người cầm bút các dân tộc thiểu số. Ông cũng là một trong số ít người dịch thơ văn từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc.

Ông đã từng tham gia Mặt trận Việt Minh và tham gia du kích và giải phóng quân trước tháng 8 năm 1945. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông vẫn tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh bắt đầu hoạt động văn hoá văn nghệ.

Em trai ông là nhà văn nổi tiếng Nông Viết Toại cũng là hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Những vị trí và chức vụ ông đã từng làm:
- Đại biểu Quốc hội
- Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật khu Việt Bắc
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật toàn quốc
- Thứ trưởng Bộ Văn hoá
- Hiệu trưởng Đại học Văn hoá Hà Nội
- Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du
- Chủ tịch Hội Văn hoá văn nghệ các dân tộc
- Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Tổng Biên tập Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận