Mời trầu

Việt Nam » Hồ Xuân Hương

Nội dung

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi[1]
Này của Xuân Hương mới quệt[2] rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi
[1] Lá trầu không có vị cay hăng nên nói như vậy.
[2] Chỉ việc vừa mới quệt vôi, chứng tỏ đây là khẩu trầu mới têm còn tươi ngon.
(Bản khắc 1921)

Khảo dị: bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tặng khách
Câu 1: Quả cau nho nhỏ trầu hôi
Câu 3: Có phải duyên nhau thì đỏ thắm

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006 nhưng đã được lược bỏ về sau.

Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu, Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 1987