Luyện tập lập luận giải thích

Lớp 7

13.00

Văn mẫu

Nội dung

Cho đề văn: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I – CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Chuẩn bị làm bài với đề trên theo các bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết một số đoạn văn, đặc biệt là Mở bài, Kết bài (ghi vào vở bài tập).

2. Gợi ý:
a) Đề yêu cầu giải thích vấn đề gì? Hãy tìm các từ then chốt trong đề và chỉ ra các ý quan trọn cần được giải thích.
b) Em hãy suy nghĩ về hình ảnh “ngọn đèn sáng bất diệt”, tìm ra nghĩa bóng của nó và cho biết vì sao sách lại là ngọn đèn sáng bất diệt.
c) Vì sao nói đến sách người ta liền nghĩ đến trí tuệ con người?
d) Hãy tìm những ví dụ cho thấy sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ.
e) Câu nói trên có phải là lời ca ngợi sách, tôn vinh sách hay không? Thử tìm thêm những câu nói hay khác về sách để hiểu sâu vấn đề.
g) Tình cảm, thái độ của em đối với sách và với câu nói ấy.

II – THỰC HÀNH TRÊN LỚP

1. Học sinh tham gia thực hiện các bước làm bài theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
2. Lắng nghe mọi ý kiến để bổ sung, sửa chữa bài em đã chuẩn bị cho hoàn chỉnh.