Luyện tập làm văn bản thông báo

Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

I – ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Hãy cho biết tình huống nào cần làm văn bản thông báo, ai thông báo và thông báo cho ai.

2. Nội dung và thể thức của một văn bản thông báo.
a) Nội dung thông báo thường là gì?
b) Văn bản thông báo có những mục gì?

3. Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm nào giống nhau, những điểm nào khác nhau?

II – LUYỆN TẬP

1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

a) Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 – 5, Hiệu trưởng cần viết và chuyển đến toàn trường bản:
- Tường trình
- Thông báo
- Đề nghị
- Báo cáo

b) Hằng tháng, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết tình hình hoạt động của các chi đội.
Các chi đội cần viết và gửi lên Ban chỉ huy liên đội văn bản:
- Đề nghị
- Thông báo
- Tường trình
- Báo cáo

c) Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường giao thông, để bà con nông dân có đất đai, hoa màu trên diện tích đó biết được chủ trương trên, Ban quản lí dự án công trình cần viết:
- Đề nghị
- Thông báo
- Tường trình
- Báo cáo

2. Chỉ ra những chỗ sai trong văn bản thông báo sau đây và chữa lại cho đúng.
PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM
TRA CÔNG TÁC VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG

Ngày 15 tháng 11 năm 2004.

Kính gửi các đồng chí cán bộ và học sinh toàn trường.

Để góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, Nhà trường hướng dẫn mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau:
(1) Mục đích và yêu cầu: Kiểm tra vệ sinh ở tất cả các khu vực lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, sân thể thao, nhà vệ sinh; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch vệ sinh học đường trong toàn trường.
(2) Thành phần tham gia Ban kiểm tra của trường:
- Cô Lê Thị Xoan, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban.
- Thầy Phạm Xuân Thành, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phó ban.
- Các thầy cô chủ nhiệm, lớp trưởng và chi đội trưởng các lớp: Uỷ viên.

Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch và tiến hành công việc đạt hiệu quả.

Hiệu trưởng
Lê Xuân Vinh
3. Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đã học trong sách giáo khoa).

4. Hãy chọn một trong các tình huống cụ thể vừa nêu và viết văn bản thông báo.