Anh Thơ

Việt Nam / Lớp 11

Tác phẩm

Tác giả

Nữ sĩ Anh Thơ (1919-2005) tên thật là Vương Kiều Ân (Vuơng là họ cha, Kiều họ mẹ). Sinh năm 1919 tại Ninh Giang (Bắc Việt). Ông thân sinh là nhà nho, đậu tú tài, làm trợ tá. Vì ông là công chức, thuyên chuyển nay đây mai đó nên con cái thường phải đổi trường luôn. Do đó, Anh Thơ thay đổi tới ba trường (Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang) mà vẫn chưa qua bậc tiểu học.

Lười học, nhưng rất thích văn chương, tập làm thơ từ nhỏ. Thoạt đầu, lấy bút hiệu Hồng Anh, sau mới đổi thành Anh Thơ.

Từng đăng thơ trên các tuần báo: Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ năm, Ngày nay, Phụ nữ, Bạn đường. Được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn năm 1939 vơí thi phẩm Bức tranh quê.

Đã xuất bản:
- Bức tranh quê (Đời nay, 1941)
- Xưa (hợp tác với Bàng Bá Lân - Sông Thuơng, 1941)
- Răng đen (tiểu thuyết, Nguyễn Du, 1942)
- Kể chuyện Vũ Lăng (1957)
- Theo cánh chim câu (1960)
- Đảo ngọc (1963)
- Hoa dứa trắng (1967)
- Mùa xuân màu xanh (1974)
- Quê chồng (1977)

Giải thưởng:
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật