Điểu minh giản Khe chim kêu

Trung Quốc / Lớp 10 » Vương Duy

Nội dung

皇甫岳雲谿雜題其一-鳥鳴澗

人閒桂花落,
夜靜春山空。
月出驚山鳥,
時鳴春澗中。


Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản

Nhân nhàn quế hoa lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kinh sơn điểu,
Thời minh xuân giản trung.


Dịch nghĩa

Người nhàn nhã, hoa quế rụng
Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên
Trăng nhô lên làm kinh động loài chim núi
Ở trong khe núi xuân, hót vang lên.


Dịch thơ (Ngô Tất Tố)

Người nhàn hoa quế nhẹ rơi,
Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh.
Trăng lên, chim núi giật mình,
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi


Dịch thơ (Tương Như)

Người nhàn hoa quế rụng,
Đêm xuân núi vắng teo.
Trăng lên chim núi hãi,
Dưới khe chốc chốc kêu.


Dịch thơ (Trần Trọng Kim)

Người nhàn hoa quế lặng rơi,
Núi xuân lặng lẽ, đêm dài vắng tanh.
Thấy trăng chim núi giật mình,
Tiếng kêu nghe rộn thình lình trong khe.


Dịch thơ (Trần Trọng San)

Người nhàn, hoa quế rụng rơi,
Đêm xuân yên lặng, núi đồi vắng tanh.
Trăng nhô, chim núi giật mình,
Thường kêu inh ỏi ở quanh suối ngàn.
Bài thơ này nằm trong chùm thơ 5 bài, đây là bài đầu tiên. Hoàng Phủ Nhạc thân thế không rõ. Vân Khê là địa danh, nơi ở của Hoàng Phủ Nhạc.