Tĩnh dạ tứ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Trung Quốc / Lớp 7 » Lý Bạch

Nội dung

靜夜思

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。


Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.


Dịch nghĩa

Đầu tường trăng sáng soi,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.


Dịch thơ (Tương Như)

Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.


Dịch thơ (Trúc Khê)

Đầu giường ngó bóng trăng soi
Mơ màng ngỡ đám sương rơi mặt đường
Ngẩng đầu trăng sáng như gương
Cúi đầu sao nhớ quê hương ngàn trùng


Dịch thơ (Trần Trọng San)

Trước giường ngắm ánh trăng sa,
Trắng phơi mặt đất, ngỡ là ánh sương.
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng,
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa.


Dịch thơ (Trần Trọng Kim)

Đầu giường chợt thấy bóng trăng
Mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa
Ngẩng đầu trông vẻ gương nga
Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn
Thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ở quê nhà ngắm trăng. Từ năm 25 tuổi, ông đã xa quê và xa mãi. Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhớ tới quê nhà.