Bài học 444/444

Ẩn dụ

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 1376 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

32.00

Lớp 6

1603 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 996 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

173.76

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 3943 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

144.57

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 5195 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 1096 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 864 lượt xem

Bố cục của văn bản

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 952 lượt xem

Bố cục trong văn bản

34.33

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 2020 lượt xem

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 937 lượt xem

Các phương châm hội thoại

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1486 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

15.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 2582 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 2557 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 3410 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

25.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 6074 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 847 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 968 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

53.40

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1614 lượt xem

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

11.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 3751 lượt xem