Bài học 444/444

Ẩn dụ

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 753 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

21.50

Lớp 6

1085 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 675 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

93.33

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 2452 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

124.50

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 4123 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 830 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 615 lượt xem

Bố cục của văn bản

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 610 lượt xem

Bố cục trong văn bản

15.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1145 lượt xem

Các phương châm hội thoại

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 764 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

15.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1147 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1718 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1107 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

25.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 2276 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 581 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 666 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

43.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1150 lượt xem