Bài học 444/444

Ẩn dụ

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 662 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

21.50

Lớp 6

1020 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 630 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

83.12

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 2356 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

124.50

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 3991 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 781 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 568 lượt xem

Bố cục của văn bản

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 564 lượt xem

Bố cục trong văn bản

15.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1041 lượt xem

Các phương châm hội thoại

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 685 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

15.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 902 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

33.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1643 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 716 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

15.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1438 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 540 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 599 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

32.33

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1076 lượt xem