Bài học 444/444

Ẩn dụ

23.00

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 2515 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

41.75

Lớp 6

2502 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 1723 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

183.83

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 5236 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

144.57

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 6494 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 1805 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1530 lượt xem

Bố cục của văn bản

11.00

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 1722 lượt xem

Bố cục trong văn bản

44.50

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 5354 lượt xem

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1681 lượt xem

Các phương châm hội thoại

25.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 3719 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 5781 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 4371 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 5763 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

43.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 14081 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 1446 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 1802 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

53.40

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 2695 lượt xem

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 7516 lượt xem