Bài học 444/444

Ẩn dụ

23.00

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 2258 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

41.75

Lớp 6

2331 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 1584 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

183.83

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 5079 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

144.57

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 6235 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 1633 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 1392 lượt xem

Bố cục của văn bản

11.00

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 1586 lượt xem

Bố cục trong văn bản

44.50

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 5120 lượt xem

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 1506 lượt xem

Các phương châm hội thoại

25.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 3483 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 5518 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 4218 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 5272 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

34.33

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 12408 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 1307 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 1678 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

53.40

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 2491 lượt xem

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 7061 lượt xem