Bài học 444/444

Ẩn dụ

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 463 lượt xem

Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

21.50

Lớp 6

795 lượt xem

Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Lớp 7

11 bài văn mẫu, 441 lượt xem

Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

42.50

Lớp 7

19 bài văn mẫu, 1139 lượt xem

Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

124.50

Lớp 7

24 bài văn mẫu, 2685 lượt xem

Bản tin

Lớp 11

1 bài văn mẫu, 594 lượt xem

Biên bản

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 396 lượt xem

Bố cục của văn bản

Lớp 8

1 bài văn mẫu, 396 lượt xem

Bố cục trong văn bản

15.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 500 lượt xem

Các phương châm hội thoại

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 431 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 535 lượt xem

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

13.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 918 lượt xem

Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 433 lượt xem

Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

15.00

Lớp 9

1 bài văn mẫu, 928 lượt xem

Các thành phần chính của câu

Lớp 6

1 bài văn mẫu, 382 lượt xem

Các thao tác nghị luận

Lớp 10

1 bài văn mẫu, 425 lượt xem

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

21.00

Lớp 7

1 bài văn mẫu, 654 lượt xem