Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

Lớp 7

134.54

Văn mẫu

Nội dung

Đề bài: Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo,...).