Trần Ninh Hồ

Việt Nam / Lớp 10

Tác giả

Trần Ninh Hồ (1943-) tên thật là Trần Hữu Hỷ, sinh tại Bắc Giang. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Huân chương kháng chiến chống Mỹ.

Các giải thưởng văn học:
- Giải nhì truyện ngắn báo Văn Nghệ 1971
- Giải thưởng Thơ HNVVN 1996

Tác phẩm:
- Vườn hoa cổng ô (truyện ngắn, NXB Văn học, 1973)
- Ở trận (truyện ngắn, NXB Giải phóng, 1976)
- Điều không ngờ tới (truyện ngắn, NXB Quân đội, 1984)
- Thư cuối năm (truyện ngắn, NXB Tác phẩm mới, 1985)
- Những vòng vây (kịch dài, NXB Sân khấu, 1989)
- Trăng hai mùa (thơ, NXB Giải phóng, 1976, Giải thưởng Nhà nước 2012)
- Viết cho một người (thơ, NXB Thanh niên 1990)
- Thấp thoáng trăm năm (thơ, NXB Văn hoá Thông tin, 1996, Giải thưởng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam 1997, Giải thưởng Nhà nước 2012)
- Giấc mơ vách núi (thơ, NXB Văn hoá Thông tin, 1999)
- Thơ gửi cho thơ (thơ, NXB Văn hoá Thông tin, 1999)
- Lữ thứ với con người (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2004)
- Cho người tôi thương nhớ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2004)