Tức sự

Việt Nam / Lớp 7 » Trần Nhân Tông

Nội dung

即事

社稷兩回勞石馬,
山河千古奠金甌。


Tức sự

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu.


Dịch nghĩa

Trên nền xã tắc hai lần ngựa đá phải mệt nhọc,
Nhưng núi sông nghìn đời được đặt vững như âu vàng.


Dịch thơ (Trần Trọng Kim)

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
Ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tí (18-4-1288), sau chiến thắng Bạch Đằng, triều đình đem các tướng giặc bị bắt làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu Lăng (lăng vua Trần Thái Tông). Tại đây, vua Trần Nhân Tông trông thấy chân mấy con ngựa đá đều lấm bùn (vì trước đó giặc Nguyên đã phá Chiêu Lăng và định đập bỏ ngựa đi mà chưa kịp), tức cảnh ngâm hai câu thơ này. Đầu đề là của những người làm sách về sau đặt.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977