Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ

Lớp 7 » Chuẩn mực sử dụng từ

Chưa có đánh giá nào
I. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả

- Các từ dùng sai: dùi, tập tẹ, khoảng khắc;

- Chữa: vùi, tập toẹ, khoảnh khắc.

II. Sử dụng từ đúng nghĩa

- Các từ dùng sai: sáng sủa, cao cả, biết;

- Chữa: thay “sáng sủa” bằng “tươi đẹp” hoặc “đổi mới”; thay “cao cả” bằng “sâu sắc” hoặc “quý giá”; thay “biết” bằng “có”.

III. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ

- Các từ dùng sai: hào quang (là danh từ, không thể sử dụng làm vị ngữ như một tính từ được); ăn mặc (là động từ, không thể sử dụng như danh từ); thảm hại (là tính từ, không thể sử dụng như danh từ); giả tạo phồn vinh (sai về trật tự kết hợp);

- Chữa:

+ Nước sơn làm cho đồ vật thêm “hào nhoáng”.

+ Cách “ăn mặc” của chị thật là giản dị. (hoặc Chị ăn mặc thật là giản dị.)

+ Bọn giặc đã chết rất “thảm hại”: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tuỵ Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

+ Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là “sự phồn vinh giả tạo”.

IV. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách

Các từ in đậm trong các câu được sử dụng không đúng với sắc thái biểu cảm.

- (1): từ “lãnh đạo” dùng không phù hợp, vì việc xâm lược là việc phi nghĩa, mang lại nhiều đau thương cho dân tộc ta. Từ “lãnh đạo” mang sắc thái trang trọng, tôn trọng. Sửa: đổi từ “lãnh đạo” => “cầm đầu”.

- (2): sửa: đổi “chú hổ” => “con hổ” hoặc “nó”.

V. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt.

Sử dụng từ địa phương trong những ngữ cảnh không phù hợp (không phải địa phương ấy) sẽ làm cho người nghe, đọc khó hiểu hoặc không hiểu được. Tuy nhiên, trong những tác phẩm văn học, để tạo sắc thái cá biệt, người ta có thể sử dụng từ địa phương; đối với trường hợp này, những từ khó, lạ phải có chú thích để không gây khó khăn cho người đọc.