Hoàng Đức Lương 黃德梁

Việt Nam / Lớp 10

Tác giả

Hoàng Đức Lương 黃德梁 là văn thần đời Lê Thánh Tông (1460-1497), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở làng Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sau dời về ở làng Ngọ Kiều, huyện Gia Lâm, trấn Kinh Bắc, ngoại thành thành phố Hà nội. Năm Mậu Tuất (1478) ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp), làm đến Tham nghị. Khoảng năm Kỷ Dậu (1489), ông làm Phó sứ sang Trung Quốc giao thiệp với nhà Minh. Khi về được thăng Tả thị lang bộ Hộ. Ông có soạn bộ Trích diễm thi tập hợp tuyển thơ ca từ đời Trần và các danh gia đời Lê sơ, phần sau có thêm các bài thơ của ông, gồm 15 quyển. Trong Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn có sưu tập 25 bài thơ của ông. Trong Hoàng Việt thi tuyển, Bùi Huy Bích cũng có ghi lại một số thơ ông.