Chyngyz Torekulovich Aytmatov Ai-ma-tốp

Nga / Lớp 8

Tác giả

Chyngyz Torekulovich Aytmatov (12/12/1928 - 10/6/2008) là một nhà văn người Kyrgyzstan. Ông đã viết các tác phẩm của mình bằng tiếng Nga và cả tiếng Kyrgyzstan, nổi tiếng với những sáng tác văn học về quê hương ông.

Tác phẩm:

- Mặt đối mặt (1955)
- Kình địch (1957)
- Jamilya (1958)
- Mắt lạc đà (1960)
- Cây phong non trùm khăn đỏ (1961)
- Người thầy đầu tiên (1962)
- Truyện núi đồi và thảo nguyên (1963) (tập truyện gồm các truyện Người thầy đầu tiên, Mắt lạc đà, Cây phong non trùm khăn đỏ, Mặt đối mặt, Kình địch)
- Vĩnh biệt Gyulsary (1966)
- Con tàu trắng (1970)
- Lên núi Phú Sĩ (đồng tác giả với Kaltay Mukhamedzhanov)
- Sếu đầu mùa (1975)
- Con chó khoang chạy trên bờ biển (1977)
- Và một ngày dài hơn thế kỷ (1980, sau đổi tên là Буранный полустанок)
- Đoạn đầu đài (1986)
- Тавро Кассандры (1996)
- Встреча с одним бахаи (trò chuyện với Feyzolla Namdar, 1998)
- Когда падают горы (2006)
- Материнское поле (2012)