Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Lớp 7

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

LUYỆN TẬP

1. Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau:

- Suốt ngày ôm nỗi ưu tư[1]
Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng yên.

- Bui[2] một tấc lòng ưu ái[3]
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông[4].

Em hãy nói rõ nội dung trữ tình và hình thức thể hiện của những câu thơ đó.

2. So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm đó qua hai bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnhNgẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.

3.* So sánh bài Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (phần Đọc thêm, Bài 9) với bài Rằm tháng giêng về hai vấn đề: cảnh vật được miêu tả và tình cảm được thể hiện.

4. Đọc kĩ lại ba bài tuỳ bút trong Bài 14, 15. Hãy lựa chọn những câu mà em cho là đúng:
a) Tuỳ bút có nhân vật và cốt truyện.
b) Tuỳ bút không có cốt truyện và có thể không có nhân vật.
c) Tuỳ bút sử dụng nhiều phương thức (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận) nhưng biểu cảm là phương thức chủ yếu.
d) Tuỳ bút thuộc loại tự sự.
e) Tuỳ bút có những yếu tố gần với tự sự nhưng chủ yếu thuộc loại trữ tình.
[1] Ưu tư: lo nghĩ (ưu: lo, buồn; tư: lo nghĩ).
[2] Bui (từ cổ): chỉ có, duy có.
[3] Ưu ái: lo lắng (ưu) và yêu thương (ái).Ở đây có nghĩa là lo cho nước, thương yêu dân.
[4] Nước triều đông: nước thuỷ triều lên xuống ở biển Đông.