Viết bài tập làm văn số 6: Nghị luận văn học

Lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng).
Đề 2. Truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tìm cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp?

Ngoài các đề bài trên, có thể tham khảo các đề bài nêu ở bài 23, tr. 64 – 65.