Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Tác giả

Thanh Tâm Tài Nhân 青心才人 sống vào đời nhà Minh, tên thật là Từ Văn Trường, tức Từ Vị, còn có một số bút danh khác là Thiện Tri, Thanh đằng, Điền Thuỷ Nguyệt.[cần dẫn nguồn] Theo nhiều tư liệu, sử sách chép ông sinh năm 1521, mất năm 1593, đương thời với ca kỹ Vương Thuý Kiều. Ông quê ở huyện Sơn Âm, tỉnh Chiết Giang, học giỏi, hiểu biết rộng, nhưng đi thi không đỗ, bèn làm mặc khách của Hồ Tông Hiến.

Sinh thời đã có lần Thanh Tâm Tài Nhân thảo tờ biểu Dâng hươu trắng cho vua nên trở thành nổi tiếng.

Ngoài tác phẩm chính Kim Vân Kiều truyện, ông còn có loạt kịch Tứ thanh viên (Vượn kêu bốn tiếng) gồm 4 vở kịch: Ngư dương lộng, Thuý nương mộng, Hoa mộc lanNữ trạng nguyên.