Muốn làm thằng Cuội

Việt Nam / Lớp 8 » Tản Đà

Nội dung

Đêm thu buồn lắm chị Hằng[1] ơi!
Trần thế[2] em nay chán nửa rồi,
Cung quế[3] đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa[4] xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu có bạn can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian[5] cười.
[1] Chị Hằng: tức Hằng Nga, chỉ mặt trăng.
[2] Trần thế (có bản ghi chép trần giới): cõi đời.
[3] Cung quế: theo thần thoại Trung Quốc, trên cung trăng có cây quế, do đó trăng còn được gọi là cung quế.
[4] Cành đa: theo thần thoại Trung Quốc và Việt Nam, trên mặt trăng có cây đa và thằng Cuội ngồi dưới gốc cây đa đó.
[5] Thế gian (cũng giống như trần gian): cõi đời, nơi người đời ở; người đời.
Bài thơ Muốn làm thằng Cuội nằm trong quyển Khối tình con I, xuất bản năm 1917. (Thằng Cuội: nhân vật ở trên cung trăng, theo truyền thuyết dân gian).

Nguồn: Tản Đà, Thơ Tản Đà, NXB Văn học, Hà Nội, 1982