Luyện tập viết hợp đồng

Lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

I – ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?
- Tường trình;
- Biên bản;
- Báo cáo;
- Hợp đồng.

3. Một bản hợp đồng bao gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

II - LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) – Hợp đồng có giá trị từ ngày... tháng... năm... đến hết ngày... tháng... năm... (1)
- Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)
- Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)

c) – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (1)
- Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (2)

d) – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)
- Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:
Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố... phường... thành phố Huế.
Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:... do Công an Thành phố... cấp ngày... tháng... năm...
Đối tượng: Chiếc xe đạo mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000đ.
Thời gian thuê: 3 ngày đêm.
Giá cả: 10.000đ/ ngày đêm.
Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

4. Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.