Chuẩn mực sử dụng từ

Lớp 7

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

I – SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH TẢ

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào?
- Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá. (in đậm từ dùi)
- Em bé đã tập tẹ biết nói. (in đậm từ tập tẹ)
- Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em. (in đậm từ khoảng khắc)

II – SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG NGHĨA

Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào? Hãy thay những từ ấy bằng các từ thích hợp.
- Đất nước ta ngày càng sáng sủa. (in đậm từ sáng sủa)
- Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế. (in đậm từ cao cả)
- Con người phải biết lương tâm. (in đậm từ biết)

III – SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG TÍNH CHẤT NGỮ PHÁP CỦA TỪ

Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào? Hãy tìm cách chữa lại cho đúng.
- Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang. (in đậm từ hào quang)
- Ăn mặc của chị thật là giản dị. (in đậm từ ăn mặc)
- Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tuỵ Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng. (in đậm từ thảm hại)
- Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh. (in đậm từ giả tạo phồn vinh)

IV – SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU CẢM, HỢP PHONG CÁCH

Các từ in đậm trong những câu sau đây sai như thế nào? Hãy tìm những từ thích hợp để thay thế các từ đó.
- Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta. (in đậm từ lãnh đạo)
- Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên [...]. Nhưng Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ. (in đậm từ chú hổ)
(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

V - KHÔNG LẠM DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, TỪ HÁN VIỆT

Trong trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt?

Ghi nhớ
Khi sử dụng từ phải chú ý:
- Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả;
- Sử dụng từ đúng nghĩa;
- Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ;
- Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp;
- Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt.