Chương trình địa phương: Phần tập làm văn

Lớp 8

11.00

Văn mẫu

Nội dung

Giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương. Mỗi học sinh, theo sự phân công của thầy, cô giáo, chọn một di tích, thắng cảnh ở địa phương mình, điều tra, tìm hiểu, nghiên cứu rồi viết một bài văn thuyết minh không quá 1000 chữ. (Lưu ý: có thể tham khảo nhưng không được chép lại bài đã có sẵn.)