Bánh trôi nước

Việt Nam / Lớp 7 » Hồ Xuân Hương

Nội dung

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm[1] với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son[2]
[1] Chỉ hiện tượng khi luộc bánh trôi, viên nào chín sẽ nổi trên mặt nước, những viên chưa chín thì vẫn chìm ở đáy nồi.
[2] Lòng son sắt, mượn nghĩa từ chữ Hán "đan tâm", hàm ý chỉ nhân bánh trôi là cục đường phên màu đỏ sậm như màu son.
Khảo dị:
Thân em thời trắng phận em tròn
Bảy nổi ba chìm mấy nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son

Nguồn: Hồ Xuân Hương, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập III, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963