Ếch ngồi đáy giếng

Việt Nam / Lớp 6 » Khuyết danh Việt Nam

33.67

Văn mẫu

Nội dung

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể[1].
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên[2], tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo[3] đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
[1] Kẻ có quyền lực cao nhất, chi phối những kẻ khác.
[2] Nước dâng cao.
[3] Ngông nghênh, không coi ai ra gì.
(Theo Minh Hạnh và Phan Hồng Sơn)