Ôn tập truyện và kí

Lớp 6

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

1. Trong các bài từ 18 đến 22 và 25, 26, 27 chúng ta đã học các tác phẩm truyện (hoặc trích đoạn truyện) và kí hiện đại. Em hãy đọc lại các tác phẩm đó rồi làm bảng kê theo mẫu dưới đây:
Cột 1: STT
Cột 2: Tên tác phẩm (hoặc đoạn trích)
Cột 3: Tác giả
Cột 4: Thể loại
Cột 5: Tóm tắt nội dung (đại ý)

2. Chép lại tên tác phẩm (hoặc đoạn trích) và thể loại vào bảng theo mẫu dưới đây, đánh dấu x vào vị trí tương ứng ở các cột tiếp theo nếu thấy có yếu tố đó:
Cột 1: Tên tác phẩm (hoặc đoạn trích)
Cột 2: Thể loại
Cột 3: Cốt truyện
Cột 4: Nhân vật
Cột 5: Nhân vật kể chuyện

Nhìn vào bảng thống kê đã làm, em hãy nhận xét: Những yếu tố nào thường có chung ở cả truyện và kí.

3. Những tác phẩm truyện, kí đã học để lại cho em những cảm nhận gì về đất nước, về cuộc sống và con người?

4. Nhân vật nào em yêu thích nhất và nhớ nhất trong các truyện đã học? Em hãy phát biểu cảm nghĩ về nhân vật ấy.

Ghi nhớ
- Truyện có nhiều thể như: truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài, tiểu thuyết,...; kí bao gồm nhiều thể như: kí sự, bút kí, nhật kí, phóng sự,... Truyện và kí hiện đại thường viết bằng văn xuôi.
- Các thể truyện và phần lớn các thể kí (như bút kí, kí sự, phóng sự) thuộc loại hình tự sự. Tự sự là phương thức tái hiện đời sống chủ yếu bằng kể và tả. Tác phẩm tự sự là câu chuyện về người hoặc sự việc nào đó được kể lại, miêu tả lại qua lời của người kể chuyện. Các yếu tố cốt truyện, nhân vật, lời kể thường không thể thiếu được trong tác phẩm truyện.