Chương trình lớp 9

1. Phong cách Hồ Chí Minh

52.60

Văn xuôi, Lê Anh Trà, 2 bài văn mẫu, 2433 lượt xem

2. Các phương châm hội thoại

25.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3370 lượt xem

5. Họ nhà kim

23.00

Văn xuôi, đọc thêm, Văn Hùng, 4037 lượt xem

6. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

15.00

Văn xuôi, Gabriel García Márquez, 2 bài văn mẫu, 3965 lượt xem

7. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5317 lượt xem

8. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1476 lượt xem

9. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1118 lượt xem

10. Dừa sáp

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Thuý, 2164 lượt xem

12. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4102 lượt xem

13. Xưng hô trong hội thoại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1489 lượt xem

14. Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1134 lượt xem

15. Chuyện người con gái Nam Xương (trích “Truyền kỳ mạn lục”)

52.40

Văn xuôi, Nguyễn Dữ, 11 bài văn mẫu, 6862 lượt xem

16. Lại bài viếng Vũ thị

44.25

Thơ, đọc thêm, Lê Thánh Tông, 2 bài văn mẫu, 8486 lượt xem

17. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6906 lượt xem

18. Sự phát triển của từ vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1338 lượt xem

19. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1246 lượt xem

21. Võ thái phi (trích “Vũ trung tuỳ bút”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Phạm Đình Hổ, 1801 lượt xem

22. Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn

Văn xuôi, Ngô gia văn phái, 1 bài văn mẫu, 2858 lượt xem

23. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2748 lượt xem

24. Truyện Kiều của Nguyễn Du

63.67

Bài học, 10 bài văn mẫu, 7407 lượt xem

25. Chị em Thuý Kiều (trích Hồi 1 Truyện Kiều)

73.00

Thơ, Nguyễn Du, 10 bài văn mẫu, 8272 lượt xem

26. Chị em Thuý Kiều (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

25.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 1437 lượt xem

27. Cảnh ngày xuân (trích Hồi 2 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 8 bài văn mẫu, 2331 lượt xem

28. Thuật ngữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1144 lượt xem

29. Miêu tả trong văn bản tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2111 lượt xem

30. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Hồi 10 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 6 bài văn mẫu, 3663 lượt xem

31. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 2381 lượt xem

32. Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Hồi 6 Truyện Kiều)

Thơ, Nguyễn Du, 5 bài văn mẫu, 4778 lượt xem

33. Trau dồi vốn từ

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12485 lượt xem

34. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1929 lượt xem

35. Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Hồi 19 Truyện Kiều)

23.00

Thơ, Nguyễn Du, 3 bài văn mẫu, 4879 lượt xem

38. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4287 lượt xem

39. Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Hồi 10 “Truyện Lục Vân Tiên”)

32.67

Thơ, Nguyễn Đình Chiểu, 2 bài văn mẫu, 5490 lượt xem

40. Chương trình địa phương (phần Văn)

63.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4234 lượt xem

41. Tổng kết về tự vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1267 lượt xem

42. Đồng chí

33.67

Thơ, Chính Hữu, 10 bài văn mẫu, 3833 lượt xem

43. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

54.20

Thơ, Phạm Tiến Duật, 7 bài văn mẫu, 3807 lượt xem

44. Kiểm tra truyện trung đại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1157 lượt xem

45. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1297 lượt xem

46. Nghị luận trong văn bản tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3036 lượt xem

47. Đoàn thuyền đánh cá

64.67

Thơ, Huy Cận, 15 bài văn mẫu, 10653 lượt xem

48. Bếp lửa

15.00

Thơ, Bằng Việt, 7 bài văn mẫu, 5034 lượt xem

49. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1290 lượt xem

50. Tập làm thơ tám chữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1916 lượt xem

51. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

22.50

Thơ, Nguyễn Khoa Điềm, 3 bài văn mẫu, 1841 lượt xem

52. Ánh trăng

53.60

Thơ, Nguyễn Duy, 13 bài văn mẫu, 3979 lượt xem

53. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1243 lượt xem

55. Làng (trích)

25.00

Văn xuôi, Kim Lân, 8 bài văn mẫu, 9296 lượt xem

56. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2106 lượt xem

58. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

162.69

Bài học, 4396 lượt xem

59. Lặng lẽ Sa Pa (trích)

24.50

Văn xuôi, Nguyễn Thành Long, 2 bài văn mẫu, 5397 lượt xem

60. Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1326 lượt xem

61. Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự

12.00

Bài học, 1369 lượt xem

62. Người kể trong văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1482 lượt xem

63. Chiếc lược ngà (trích)

13.00

Văn xuôi, Nguyễn Quang Sáng, 2 bài văn mẫu, 3449 lượt xem

64. Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1535 lượt xem

65. Kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1239 lượt xem

66. Ôn tập phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1201 lượt xem

67. Cố hương

Văn xuôi, Lỗ Tấn, 1 bài văn mẫu, 1660 lượt xem

68. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1191 lượt xem

69. Kiểm tra tổng hơp cuối học kì I

13.00

Bài học, 2975 lượt xem

70. Những đứa trẻ (trích “Thời thơ ấu”)

Văn xuôi, Maksim Gorky, 2 bài văn mẫu, 1547 lượt xem

71. Bàn về đọc sách (trích)

34.00

Văn xuôi, Chu Quang Tiềm, 1 bài văn mẫu, 2683 lượt xem

72. Khởi ngữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2363 lượt xem

73. Phép phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1255 lượt xem

74. Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1171 lượt xem

75. Tiếng nói của văn nghệ

25.00

Văn xuôi, Nguyễn Đình Thi, 1 bài văn mẫu, 4219 lượt xem

76. Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5193 lượt xem

77. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

32.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3471 lượt xem

78. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

113.73

Bài học, 7924 lượt xem

80. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

14.00

Văn xuôi, Vũ Khoan, 1 bài văn mẫu, 1752 lượt xem

81. Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

34.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12243 lượt xem

83. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 996 lượt xem

84. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

44.25

Văn xuôi, Hippolyte Taine, 1 bài văn mẫu, 4174 lượt xem

85. Chó sói và chiên con

403.42

Thơ, đọc thêm, Jean de La Fontaine, 13878 lượt xem

86. Liên kết câu và đoạn văn

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2987 lượt xem

87. Con cò

11.00

Thơ, Chế Lan Viên, 11 bài văn mẫu, 2687 lượt xem

88. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

15.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Duy, 4 bài văn mẫu, 2276 lượt xem

89. Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1276 lượt xem

90. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1881 lượt xem

91. Mùa xuân nho nhỏ

54.00

Thơ, Thanh Hải, 9 bài văn mẫu, 3440 lượt xem

92. Viếng lăng Bác

33.67

Thơ, Viễn Phương, 15 bài văn mẫu, 3398 lượt xem

93. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1417 lượt xem

94. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5169 lượt xem

97. Sang thu

22.50

Thơ, Hữu Thỉnh, 8 bài văn mẫu, 2573 lượt xem

98. Nói với con

64.33

Thơ, Y Phương, 10 bài văn mẫu, 2794 lượt xem

99. Nghĩa tường minh và hàm ý

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2118 lượt xem

100. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2833 lượt xem

101. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1736 lượt xem

102. Mây và sóng

44.50

Thơ, Rabindranath Tagore, 3 bài văn mẫu, 7366 lượt xem

103. Ôn tập về thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1243 lượt xem

104. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

24.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1609 lượt xem

105. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1991 lượt xem

106. Kiểm tra về thơ

Bài học, 1025 lượt xem

107. Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1194 lượt xem

108. Viết bài tập làm văn số 7: Nghị luận văn học

14.00

Bài học, 1137 lượt xem

109. Bến quê (trích)

Văn xuôi, Nguyễn Minh Châu, 3 bài văn mẫu, 1666 lượt xem

110. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1556 lượt xem

111. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

12.00

Bài học, 1253 lượt xem

112. Những ngôi sao xa xôi (trích)

Văn xuôi, Lê Minh Khuê, 6 bài văn mẫu, 4123 lượt xem

113. Biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1338 lượt xem

114. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích “Rô-bin-xơn Cru-xô”)

Văn xuôi, Daniel Defoe, 2 bài văn mẫu, 2185 lượt xem

115. Tổng kết về ngữ pháp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1576 lượt xem

116. Luyện tập viết biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1156 lượt xem

117. Hợp đồng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2485 lượt xem

118. Bố của Xi-mông (trích)

Văn xuôi, Guy de Maupassant, 3 bài văn mẫu, 2921 lượt xem

119. Ôn tập về truyện

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1142 lượt xem

120. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1221 lượt xem

121. Con chó Bấc (trích “Tiếng gọi nơi hoang dã”)

32.33

Văn xuôi, Jack London, 1 bài văn mẫu, 3311 lượt xem

122. Kiểm tra về truyện

Bài học, 1013 lượt xem

123. Kiểm tra phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1481 lượt xem

124. Luyện tập viết hợp đồng

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1192 lượt xem

125. Bắc Sơn (trích Hồi 4)

Văn xuôi, Nguyễn Huy Tưởng, 1 bài văn mẫu, 1599 lượt xem

126. Tổng kết phần văn học nước ngoài

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1129 lượt xem

127. Tổng kết phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1265 lượt xem

128. Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Văn xuôi, Lưu Quang Vũ, 1 bài văn mẫu, 1326 lượt xem

129. Tổng kết văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1140 lượt xem

130. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1128 lượt xem

131. Tổng kết văn học (tiếp theo)

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2517 lượt xem

132. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1129 lượt xem