Chương trình lớp 9

1. Phong cách Hồ Chí Minh

63.00

Văn xuôi, Lê Anh Trà, 2 bài văn mẫu, 2779 lượt xem

2. Các phương châm hội thoại

25.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3929 lượt xem

5. Họ nhà kim

43.75

Văn xuôi, đọc thêm, Văn Hùng, 5796 lượt xem

6. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

15.00

Văn xuôi, Gabriel García Márquez, 2 bài văn mẫu, 4789 lượt xem

7. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5967 lượt xem

8. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1776 lượt xem

9. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1386 lượt xem

10. Dừa sáp

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Thuý, 2946 lượt xem

12. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4557 lượt xem

13. Xưng hô trong hội thoại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1793 lượt xem

14. Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1361 lượt xem

15. Chuyện người con gái Nam Xương (trích “Truyền kỳ mạn lục”)

62.83

Văn xuôi, Nguyễn Dữ, 11 bài văn mẫu, 8206 lượt xem

16. Lại bài viếng Vũ thị

64.33

Thơ, đọc thêm, Lê Thánh Tông, 2 bài văn mẫu, 10795 lượt xem

17. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7767 lượt xem

18. Sự phát triển của từ vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1592 lượt xem

19. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1542 lượt xem

21. Võ thái phi (trích “Vũ trung tuỳ bút”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Phạm Đình Hổ, 2245 lượt xem

22. Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn

Văn xuôi, Ngô gia văn phái, 1 bài văn mẫu, 3413 lượt xem

23. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3352 lượt xem

24. Truyện Kiều của Nguyễn Du

73.86

Bài học, 10 bài văn mẫu, 8923 lượt xem

25. Chị em Thuý Kiều (trích Hồi 1 Truyện Kiều)

93.22

Thơ, Nguyễn Du, 10 bài văn mẫu, 12914 lượt xem

26. Chị em Thuý Kiều (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

25.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 1727 lượt xem

27. Cảnh ngày xuân (trích Hồi 2 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 8 bài văn mẫu, 3132 lượt xem

28. Thuật ngữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1467 lượt xem

29. Miêu tả trong văn bản tự sự

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2645 lượt xem

30. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Hồi 10 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 6 bài văn mẫu, 4300 lượt xem

31. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích “Kim Vân Kiều truyện”)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thanh Tâm tài nhân, 3052 lượt xem

32. Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Hồi 6 Truyện Kiều)

15.00

Thơ, Nguyễn Du, 5 bài văn mẫu, 10924 lượt xem

33. Trau dồi vốn từ

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 16362 lượt xem

34. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2170 lượt xem

35. Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Hồi 19 Truyện Kiều)

23.00

Thơ, Nguyễn Du, 3 bài văn mẫu, 6894 lượt xem

38. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5556 lượt xem

39. Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Hồi 10 “Truyện Lục Vân Tiên”)

32.67

Thơ, Nguyễn Đình Chiểu, 2 bài văn mẫu, 6952 lượt xem

40. Chương trình địa phương (phần Văn)

63.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4610 lượt xem

41. Tổng kết về tự vựng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1511 lượt xem

42. Đồng chí

33.67

Thơ, Chính Hữu, 10 bài văn mẫu, 4921 lượt xem

43. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

54.20

Thơ, Phạm Tiến Duật, 7 bài văn mẫu, 4444 lượt xem

44. Kiểm tra truyện trung đại

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1453 lượt xem

45. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1578 lượt xem

46. Nghị luận trong văn bản tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3641 lượt xem

47. Đoàn thuyền đánh cá

74.71

Thơ, Huy Cận, 15 bài văn mẫu, 14390 lượt xem

48. Bếp lửa

15.00

Thơ, Bằng Việt, 7 bài văn mẫu, 5734 lượt xem

49. Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1567 lượt xem

50. Tập làm thơ tám chữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2310 lượt xem

51. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

22.50

Thơ, Nguyễn Khoa Điềm, 3 bài văn mẫu, 2215 lượt xem

52. Ánh trăng

53.60

Thơ, Nguyễn Duy, 13 bài văn mẫu, 4809 lượt xem

53. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1478 lượt xem

55. Làng (trích)

25.00

Văn xuôi, Kim Lân, 8 bài văn mẫu, 11228 lượt xem

56. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2679 lượt xem

58. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

162.69

Bài học, 4896 lượt xem

59. Lặng lẽ Sa Pa (trích)

33.33

Văn xuôi, Nguyễn Thành Long, 2 bài văn mẫu, 6373 lượt xem

60. Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1589 lượt xem

61. Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự

12.00

Bài học, 1609 lượt xem

62. Người kể trong văn bản tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2109 lượt xem

63. Chiếc lược ngà (trích)

13.00

Văn xuôi, Nguyễn Quang Sáng, 2 bài văn mẫu, 7301 lượt xem

64. Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1780 lượt xem

65. Kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1483 lượt xem

66. Ôn tập phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1419 lượt xem

67. Cố hương

Văn xuôi, Lỗ Tấn, 1 bài văn mẫu, 2113 lượt xem

68. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1452 lượt xem

69. Kiểm tra tổng hơp cuối học kì I

13.00

Bài học, 3305 lượt xem

70. Những đứa trẻ (trích “Thời thơ ấu”)

Văn xuôi, Maksim Gorky, 2 bài văn mẫu, 2015 lượt xem

71. Bàn về đọc sách (trích)

34.00

Văn xuôi, Chu Quang Tiềm, 1 bài văn mẫu, 3145 lượt xem

72. Khởi ngữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2926 lượt xem

73. Phép phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1565 lượt xem

74. Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1418 lượt xem

75. Tiếng nói của văn nghệ

25.00

Văn xuôi, Nguyễn Đình Thi, 1 bài văn mẫu, 4996 lượt xem

76. Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5925 lượt xem

77. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

32.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3919 lượt xem

78. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

113.73

Bài học, 8567 lượt xem

80. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

14.00

Văn xuôi, Vũ Khoan, 1 bài văn mẫu, 2296 lượt xem

81. Các thành phần biệt lập: Gọi - đáp, phụ chú

53.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 14431 lượt xem

83. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1314 lượt xem

84. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

54.40

Văn xuôi, Hippolyte Taine, 1 bài văn mẫu, 5069 lượt xem

85. Chó sói và chiên con

904.04

Thơ, đọc thêm, Jean de La Fontaine, 29984 lượt xem

86. Liên kết câu và đoạn văn

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4745 lượt xem

87. Con cò

23.00

Thơ, Chế Lan Viên, 11 bài văn mẫu, 3321 lượt xem

88. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

15.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Duy, 4 bài văn mẫu, 2969 lượt xem

89. Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1564 lượt xem

90. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2299 lượt xem

91. Mùa xuân nho nhỏ

64.17

Thơ, Thanh Hải, 9 bài văn mẫu, 4153 lượt xem

92. Viếng lăng Bác

44.00

Thơ, Viễn Phương, 15 bài văn mẫu, 4049 lượt xem

93. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1810 lượt xem

94. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6347 lượt xem

97. Sang thu

22.50

Thơ, Hữu Thỉnh, 8 bài văn mẫu, 3132 lượt xem

98. Nói với con

64.33

Thơ, Y Phương, 10 bài văn mẫu, 3304 lượt xem

99. Nghĩa tường minh và hàm ý

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2555 lượt xem

100. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3334 lượt xem

101. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2063 lượt xem

102. Mây và sóng

74.71

Thơ, Rabindranath Tagore, 3 bài văn mẫu, 13143 lượt xem

103. Ôn tập về thơ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1537 lượt xem

104. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

24.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1953 lượt xem

105. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2519 lượt xem

106. Kiểm tra về thơ

Bài học, 1239 lượt xem

107. Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1427 lượt xem

108. Viết bài tập làm văn số 7: Nghị luận văn học

14.00

Bài học, 1390 lượt xem

109. Bến quê (trích)

Văn xuôi, Nguyễn Minh Châu, 3 bài văn mẫu, 2179 lượt xem

110. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1841 lượt xem

111. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

12.00

Bài học, 1580 lượt xem

112. Những ngôi sao xa xôi (trích)

Văn xuôi, Lê Minh Khuê, 6 bài văn mẫu, 5034 lượt xem

113. Biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1625 lượt xem

114. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích “Rô-bin-xơn Cru-xô”)

Văn xuôi, Daniel Defoe, 2 bài văn mẫu, 2626 lượt xem

115. Tổng kết về ngữ pháp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1879 lượt xem

116. Luyện tập viết biên bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1415 lượt xem

117. Hợp đồng

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3072 lượt xem

118. Bố của Xi-mông (trích)

Văn xuôi, Guy de Maupassant, 3 bài văn mẫu, 3538 lượt xem

119. Ôn tập về truyện

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1380 lượt xem

120. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1449 lượt xem

121. Con chó Bấc (trích “Tiếng gọi nơi hoang dã”)

32.33

Văn xuôi, Jack London, 1 bài văn mẫu, 4463 lượt xem

122. Kiểm tra về truyện

Bài học, 1256 lượt xem

123. Kiểm tra phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1846 lượt xem

124. Luyện tập viết hợp đồng

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1401 lượt xem

125. Bắc Sơn (trích Hồi 4)

15.00

Văn xuôi, Nguyễn Huy Tưởng, 1 bài văn mẫu, 2502 lượt xem

126. Tổng kết phần văn học nước ngoài

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1388 lượt xem

127. Tổng kết phần Tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1505 lượt xem

128. Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Văn xuôi, Lưu Quang Vũ, 1 bài văn mẫu, 1637 lượt xem

129. Tổng kết văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1350 lượt xem

130. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1359 lượt xem

131. Tổng kết văn học (tiếp theo)

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2838 lượt xem

132. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1375 lượt xem