Chương trình lớp 7

1. Cổng trường mở ra

33.67

Văn xuôi, Lí Lan, 1 bài văn mẫu, 2480 lượt xem

2. Trường học

13.00

Văn xuôi, đọc thêm, Edmondo De Amicis, 1800 lượt xem

3. Mẹ tôi

704.21

Văn xuôi, Edmondo De Amicis, 2 bài văn mẫu, 23104 lượt xem

4. Thư gửi mẹ

Thơ, đọc thêm, Heinrich Heine, 2301 lượt xem

5. Từ ghép

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2430 lượt xem

6. Liên kết trong văn bản

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1606 lượt xem

7. Cuộc chia tay của những con búp bê

33.67

Văn xuôi, Khánh Hoài, 1 bài văn mẫu, 2934 lượt xem

8. Bố cục trong văn bản

44.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5502 lượt xem

9. Mạch lạc trong văn bản

73.86

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5922 lượt xem

10. Lão nông và các con

34.67

Thơ, đọc thêm, Jean de La Fontaine, 3 bài văn mẫu, 5248 lượt xem

11. Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình

14.00

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 8 bài văn mẫu, 2280 lượt xem

13. Từ láy

63.83

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4523 lượt xem

14. Bài tập làm văn số 1: Văn tự sự và văn miêu tả

15.00

Bài học, 11 bài văn mẫu, 1873 lượt xem

15. Quá trình tạo lập văn bản

34.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6716 lượt xem

16. Ca dao, dân ca: Những câu hát than thân

83.25

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 11 bài văn mẫu, 9523 lượt xem

17. Ca dao, dân ca: Những câu hát châm biếm

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 8 bài văn mẫu, 2238 lượt xem

18. Đại từ

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2411 lượt xem

19. Luyện tập tạo lập văn bản

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2115 lượt xem

20. Nam quốc sơn hà Sông núi nước Nam

43.25

Thơ, Lý Thường Kiệt, 5 bài văn mẫu, 3365 lượt xem

21. Tụng giá hoàn kinh sư Phò giá về kinh

35.00

Thơ, Trần Quang Khải, 9 bài văn mẫu, 9053 lượt xem

22. Tức sự

15.00

Thơ, đọc thêm, Trần Nhân Tông, 1879 lượt xem

23. Từ Hán Việt

64.17

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7604 lượt xem

24. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2227 lượt xem

25. Thiên Trường vãn vọng Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

15.00

Thơ, Trần Nhân Tông, 3 bài văn mẫu, 3833 lượt xem

26. Côn Sơn ca Bài ca Côn Sơn

Thơ, Nguyễn Trãi, 3 bài văn mẫu, 3202 lượt xem

27. Từ Hán Việt (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1612 lượt xem

28. Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2036 lượt xem

29. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2173 lượt xem

30. Xuất chinh (trích Đoạn 2 “Chinh phụ ngâm”) Sau phút chia ly

15.00

Thơ, Đặng Trần Côn, 1 bài văn mẫu, 3508 lượt xem

31. Bánh trôi nước

64.17

Thơ, Hồ Xuân Hương, 8 bài văn mẫu, 4003 lượt xem

32. Quan hệ từ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2222 lượt xem

33. Luyện tập cách làm văn biểu cảm

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2138 lượt xem

34. Qua đèo Ngang

15.00

Thơ, Bà huyện Thanh Quan, 6 bài văn mẫu, 2881 lượt xem

35. Bạn đến chơi nhà

33.33

Thơ, Nguyễn Khuyến, 4 bài văn mẫu, 3751 lượt xem

36. Chữa lỗi về quan hệ từ

73.29

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4509 lượt xem

37. Bài tập làm văn số 2: Văn biểu cảm

183.83

Bài học, 19 bài văn mẫu, 5336 lượt xem

38. Vọng Lư sơn bộc bố Xa ngắm thác núi Lư

25.00

Thơ, Lý Bạch, 1 bài văn mẫu, 3388 lượt xem

39. Phong Kiều dạ bạc

15.00

Thơ, đọc thêm, Trương Kế, 1 bài văn mẫu, 2049 lượt xem

40. Từ đồng nghĩa

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2312 lượt xem

41. Cách lập ý của bài văn biểu cảm

54.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2109 lượt xem

42. Tĩnh dạ tứ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

193.11

Thơ, Lý Bạch, 2 bài văn mẫu, 23612 lượt xem

43. Hồi hương ngẫu thư Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

25.00

Thơ, Hạ Tri Chương, 8 bài văn mẫu, 7917 lượt xem

44. Từ trái nghĩa

43.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3948 lượt xem

45. Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

344.35

Bài học, 26 bài văn mẫu, 32283 lượt xem

46. Mao ốc vị thu phong sở phá ca Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Thơ, Đỗ Phủ, 5 bài văn mẫu, 3762 lượt xem

47. Từ đồng âm

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2093 lượt xem

48. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

53.40

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2825 lượt xem

49. Cảnh khuya

42.25

Thơ, Hồ Chí Minh, 8 bài văn mẫu, 5139 lượt xem

50. Nguyên tiêu Rằm tháng giêng

54.20

Thơ, Hồ Chí Minh, 9 bài văn mẫu, 2972 lượt xem

51. Thành ngữ

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3444 lượt xem

52. Bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm

144.57

Bài học, 24 bài văn mẫu, 6649 lượt xem

53. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

73.57

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3321 lượt xem

54. Tiếng gà trưa

15.00

Thơ, Xuân Quỳnh, 5 bài văn mẫu, 2834 lượt xem

55. Điệp ngữ

33.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4094 lượt xem

56. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

464.24

Bài học, 10 bài văn mẫu, 11996 lượt xem

57. Làm thơ lục bát

44.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3787 lượt xem

58. Một thứ quà của lúa non: Cốm

84.25

Văn xuôi, Thạch Lam, 1 bài văn mẫu, 10172 lượt xem

59. Chơi chữ

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2701 lượt xem

60. Chuẩn mực sử dụng từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1724 lượt xem

61. Ôn tập văn bản biểu cảm

15.00

Bài học, 7 bài văn mẫu, 1807 lượt xem

62. Sài Gòn tôi yêu

193.95

Văn xuôi, Minh Hương, 1 bài văn mẫu, 9335 lượt xem

63. Mùa xuân của tôi

203.75

Văn xuôi, Vũ Bằng, 2 bài văn mẫu, 13601 lượt xem

64. Xuân về

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Bính, 1737 lượt xem

65. Luyện tập sử dụng từ

32.33

Bài học, 1354 lượt xem

66. Ôn tập tác phẩm trữ tình

21.50

Bài học, 2 bài văn mẫu, 7008 lượt xem

67. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1513 lượt xem

68. Đề kiểm tra cuối học kì I

22.50

Bài học, 3652 lượt xem

69. Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1550 lượt xem

70. Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1544 lượt xem

71. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2264 lượt xem

72. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

23.00

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 5 bài văn mẫu, 2233 lượt xem

73. Chương trình địa phương: phần Văn và Tập làm văn

33.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2206 lượt xem

74. Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1593 lượt xem

75. Tục ngữ về con người và xã hội

33.33

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 10 bài văn mẫu, 2204 lượt xem

76. Rút gọn câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1819 lượt xem

77. Đặc điểm của văn bản nghị luận

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4130 lượt xem

78. Học thầy, học bạn

104.00

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Thanh Tú, 4508 lượt xem

79. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2172 lượt xem

80. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

1154.33

Văn xuôi, Hồ Chí Minh, 1 bài văn mẫu, 33910 lượt xem

81. Câu đặc biệt

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1798 lượt xem

82. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1813 lượt xem

83. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1561 lượt xem

84. Sự giàu đẹp của tiếng Việt

253.48

Văn xuôi, Đặng Thai Mai, 1 bài văn mẫu, 14814 lượt xem

85. Tiếng Việt giàu và đẹp

154.27

Văn xuôi, đọc thêm, Phạm Văn Đồng, 11188 lượt xem

86. Thêm trạng ngữ cho câu

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4074 lượt xem

87. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1642 lượt xem

88. Có hiểu đời mới hiểu văn

73.43

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Hiến Lê, 3110 lượt xem

89. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1743 lượt xem

90. Cách làm văn lập luận chứng minh

32.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2109 lượt xem

91. Luyện tập lập luận chứng minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1679 lượt xem

92. Đức tính giản dị của Bác Hồ

35.00

Văn xuôi, Phạm Văn Đồng, 1 bài văn mẫu, 2737 lượt xem

93. Hồ chủ tịch, hình ảnh của dân tộc

Văn xuôi, đọc thêm, Phạm Văn Đồng, 2691 lượt xem

94. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1675 lượt xem

95. Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2015 lượt xem

96. Ý nghĩa của văn chương

473.96

Văn xuôi, Hoài Thanh, 1 bài văn mẫu, 21921 lượt xem

97. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1999 lượt xem

98. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Bài học, 1668 lượt xem

99. Ôn tập văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1635 lượt xem

100. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1732 lượt xem

101. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2784 lượt xem

102. Óc phán đoán và thẩm mĩ

53.00

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Hiến Lê, 2379 lượt xem

103. Tự do và nô lệ

54.20

Văn xuôi, đọc thêm, Nghiêm Toản, 3469 lượt xem

104. Sống chết mặc bay

45.00

Văn xuôi, Phạm Duy Tốn, 1 bài văn mẫu, 3597 lượt xem

105. Cách làm bài văn lập luận giải thích

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2746 lượt xem

106. Luyện tập lập luận giải thích

13.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1410 lượt xem

107. Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

44.25

Bài học, 8 bài văn mẫu, 2273 lượt xem

108. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Văn xuôi, Hồ Chí Minh, 1 bài văn mẫu, 2334 lượt xem

109. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1459 lượt xem

110. Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1795 lượt xem

111. Ca Huế trên sông Hương

233.87

Văn xuôi, Hà Ánh Minh, 1 bài văn mẫu, 16343 lượt xem

112. Liệt kê

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1584 lượt xem

113. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1386 lượt xem

114. Quan âm Thị Kính

14.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 4333 lượt xem

115. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2898 lượt xem

116. Văn bản đề nghị

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1573 lượt xem

117. Ôn tập phần văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1633 lượt xem

118. Dấu gạch ngang

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1888 lượt xem

119. Văn bản báo cáo

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2314 lượt xem

120. Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1486 lượt xem

121. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1316 lượt xem

122. Ôn tập phần tập làm văn

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1655 lượt xem

123. Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)

Bài học, 1439 lượt xem

124. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1321 lượt xem

125. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)

11.00

Bài học, 1338 lượt xem

126. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1446 lượt xem