Chương trình lớp 6

1. Con Rồng, cháu Tiên

14.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 12 bài văn mẫu, 2236 lượt xem

2. Bánh chưng, bánh giầy

93.67

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 12 bài văn mẫu, 5656 lượt xem

3. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt

15.00

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1476 lượt xem

4. Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

15.00

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1687 lượt xem

5. Thánh Gióng

604.18

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 3 bài văn mẫu, 26568 lượt xem

6. Từ mượn

144.36

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6004 lượt xem

7. Tìm hiểu chung về văn tự sự

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1444 lượt xem

8. Sa bẫy

15.00

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Hoàng Sơn, 1 bài văn mẫu, 1667 lượt xem

9. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

704.03

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 3 bài văn mẫu, 22065 lượt xem

10. Nghĩa của từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1326 lượt xem

11. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

102.90

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9100 lượt xem

12. Sự tích Hồ Gươm

34.67

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 10 bài văn mẫu, 2423 lượt xem

13. Ấn, kiếm Tây Sơn

144.57

Văn xuôi, đọc thêm, Khuyết danh Việt Nam, 3459 lượt xem

14. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

54.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2299 lượt xem

15. Tìm hiểu đề cách làm bài văn tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2782 lượt xem

16. Viết bài tập làm văn số 1: Văn kể chuyện

14.00

Bài học, 24 bài văn mẫu, 2025 lượt xem

17. Sọ Dừa

15.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2480 lượt xem

18. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

104.60

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7733 lượt xem

19. Lời văn, đoạn văn tự sự

21.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2805 lượt xem

20. Thạch Sanh

43.50

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 4381 lượt xem

21. Chữa lỗi dùng từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1612 lượt xem

22. Em bé thông minh

11.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2263 lượt xem

23. Chuyện Lương Thế Vinh

344.41

Văn xuôi, đọc thêm, Khuyết danh Việt Nam, 7570 lượt xem

24. Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1526 lượt xem

25. Luyện nói kể chuyện

214.38

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7632 lượt xem

26. Cây bút thần

23.00

Văn xuôi, Khuyết danh Trung Quốc, 2 bài văn mẫu, 2354 lượt xem

27. Danh từ

62.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2592 lượt xem

28. Ngôi kể trong văn tự sự

204.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 17304 lượt xem

29. Ông lão đánh cá và con cá vàng

Văn xuôi, Aleksandr Sergeevich Pushkin, 3 bài văn mẫu, 3228 lượt xem

30. Thứ tự kể trong văn tự sự

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1613 lượt xem

31. Viết bài tập làm văn số 2: Văn kể chuyện

94.56

Bài học, 9 bài văn mẫu, 2292 lượt xem

32. Ếch ngồi đáy giếng

33.67

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2238 lượt xem

33. Thầy bói xem voi

33.67

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2183 lượt xem

34. Đeo nhạc cho mèo

15.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2366 lượt xem

35. Danh từ (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2270 lượt xem

36. Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

93.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2498 lượt xem

37. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

21.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 1617 lượt xem

38. Cụm danh từ

63.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3241 lượt xem

39. Luyện tập xây dựng bài văn tự sự - Kể chuyện đời thường

213.81

Bài học, 17 bài văn mẫu, 7455 lượt xem

40. Treo biển

13.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 2126 lượt xem

41. Đẽo cày giữa đường

113.82

Văn xuôi, đọc thêm, Khuyết danh Việt Nam, 4032 lượt xem

42. Lợn cưới, áo mới

23.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 1484 lượt xem

43. Số từ và lượng từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1854 lượt xem

44. Viết bài tập làm văn số 3: Văn kể chuyện

34.33

Bài học, 18 bài văn mẫu, 1748 lượt xem

45. Kể chuyện tưởng tượng

162.69

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5862 lượt xem

46. Ôn tập truyện dân gian

113.91

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2677 lượt xem

47. Chỉ từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1515 lượt xem

48. Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

34.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1799 lượt xem

49. Con hổ có nghĩa

13.00

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 3 bài văn mẫu, 1817 lượt xem

50. Động từ

32.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1574 lượt xem

51. Cụm động từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1977 lượt xem

52. Mẹ hiền dạy con

15.00

Văn xuôi, Khuyết danh Trung Quốc, 3 bài văn mẫu, 1799 lượt xem

53. Tính từ và cụm tính từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2767 lượt xem

54. Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

41.75

Bài học, 2622 lượt xem

55. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

23.00

Văn xuôi, Hồ Nguyên Trừng, 7 bài văn mẫu, 2195 lượt xem

56. Bài học đường đời đầu tiên (trích “Dế Mèn phiêu lưu ký”)

1754.17

Văn xuôi, Tô Hoài, 1 bài văn mẫu, 90582 lượt xem

57. Phó từ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1522 lượt xem

58. Tìm hiểu chung về văn miêu tả

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1624 lượt xem

59. Sông nước Cà Mau

1184.16

Văn xuôi, Đoàn Giỏi, 8 bài văn mẫu, 47089 lượt xem

60. So sánh

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1967 lượt xem

61. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2002 lượt xem

62. Bức tranh của em gái tôi

24.50

Văn xuôi, Tạ Duy Anh, 1 bài văn mẫu, 2920 lượt xem

64. Vượt thác

44.25

Văn xuôi, Võ Quảng, 1 bài văn mẫu, 3376 lượt xem

65. So sánh (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1453 lượt xem

66. Phương pháp tả cảnh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1798 lượt xem

67. Viết bài tập làm văn số 5: Văn tả cảnh

Bài học, 20 bài văn mẫu, 2163 lượt xem

68. Buổi học cuối cùng

53.80

Văn xuôi, Alphonse Daudet, 1 bài văn mẫu, 4670 lượt xem

69. Nhân hoá

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1542 lượt xem

70. Phương pháp tả người

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1577 lượt xem

71. Đêm nay Bác không ngủ

154.27

Thơ, Minh Huệ, 12 bài văn mẫu, 8688 lượt xem

72. Ẩn dụ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2758 lượt xem

73. Luyện nói về văn miêu tả

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1460 lượt xem

74. Lượm

153.73

Thơ, Tố Hữu, 9 bài văn mẫu, 4762 lượt xem

75. Mưa

93.11

Thơ, Trần Đăng Khoa, 1 bài văn mẫu, 2277 lượt xem

76. Hoán dụ

33.33

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3255 lượt xem

77. Tập làm thơ bốn chữ

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1861 lượt xem

78. Cô Tô

303.73

Văn xuôi, Nguyễn Tuân, 1 bài văn mẫu, 10595 lượt xem

79. Các thành phần chính của câu

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1534 lượt xem

80. Viết bài tập làm văn số 6: Văn tả người

23.50

Bài học, 7 bài văn mẫu, 1688 lượt xem

81. Cây tre Việt Nam

954.19

Văn xuôi, Thép Mới, 2 bài văn mẫu, 56473 lượt xem

82. Tre Việt Nam

103.90

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Duy, 3 bài văn mẫu, 3911 lượt xem

83. Câu trần thuật đơn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1456 lượt xem

84. Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1340 lượt xem

85. Lòng yêu nước

204.35

Văn xuôi, Ilya Ehrenburg, 1 bài văn mẫu, 12445 lượt xem

86. Lao xao

653.98

Văn xuôi, Duy Khán, 1 bài văn mẫu, 21620 lượt xem

87. Câu trần thuật đơn có từ “là”

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1399 lượt xem

88. Ôn tập truyện và kí

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1454 lượt xem

89. Câu trần thuật đơn không có từ “là”

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1507 lượt xem

90. Ôn tập văn miêu tả

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1568 lượt xem

91. Viết bài tập làm văn số 7: Văn miêu tả sáng tạo

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1461 lượt xem

92. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

44.00

Văn xuôi, Thuý Lan, 1 bài văn mẫu, 8328 lượt xem

93. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1469 lượt xem

94. Viết đơn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1370 lượt xem

95. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

14.00

Văn xuôi, Tù trưởng Seattle, 1 bài văn mẫu, 1865 lượt xem

96. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1360 lượt xem

97. Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1406 lượt xem

98. Động Phong Nha

15.00

Văn xuôi, Trần Hoàng, 1 bài văn mẫu, 3407 lượt xem

99. Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1547 lượt xem

100. Tổng kết phần văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1321 lượt xem

101. Tổng kết phần tập làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1343 lượt xem

102. Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1509 lượt xem