Chương trình lớp 12

1. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 8099 lượt xem

2. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2058 lượt xem

3. Tác giả Hồ Chí Minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1690 lượt xem

4. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

21.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2446 lượt xem

5. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1458 lượt xem

7. Tuyên ngôn Độc lập

24.50

Văn xuôi, Hồ Chí Minh, 2 bài văn mẫu, 2240 lượt xem

8. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

24.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6733 lượt xem

10. Đô-xtôi-ép-xki (trích)

Văn xuôi, đọc thêm, Stefan Zweig, 1 bài văn mẫu, 2410 lượt xem

11. Mấy ý nghĩ về thơ (trích)

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Đình Thi, 1 bài văn mẫu, 3537 lượt xem

12. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 12375 lượt xem

13. Phong cách ngôn ngữ khoa học

83.38

Bài học, 1 bài văn mẫu, 38554 lượt xem

14. Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1494 lượt xem

15. Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Văn xuôi, Kofi Annan, 1 bài văn mẫu, 1837 lượt xem

16. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

13.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3016 lượt xem

17. Tây Tiến

73.71

Thơ, Quang Dũng, 18 bài văn mẫu, 6443 lượt xem

18. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5303 lượt xem

19. Tác giả Tố Hữu

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4849 lượt xem

20. Luật thơ

24.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 10312 lượt xem

21. Việt Bắc

35.00

Thơ, Tố Hữu, 11 bài văn mẫu, 4918 lượt xem

22. Phát biểu theo chủ đề

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5510 lượt xem

23. Đất nước (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”)

54.00

Thơ, Nguyễn Khoa Điềm, 9 bài văn mẫu, 15492 lượt xem

24. Đất nước

33.33

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Đình Thi, 14 bài văn mẫu, 3052 lượt xem

25. Luật thơ (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1744 lượt xem

26. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1962 lượt xem

27. Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1590 lượt xem

28. Dọn về làng

Thơ, đọc thêm, Nông Quốc Chấn, 3 bài văn mẫu, 1212 lượt xem

29. Đò Lèn

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Duy, 10 bài văn mẫu, 2261 lượt xem

30. Tiếng hát con tàu

Thơ, đọc thêm, Chế Lan Viên, 9 bài văn mẫu, 2623 lượt xem

31. Thực hành một số phép tu từ cú pháp

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2404 lượt xem

32. Sóng

25.00

Thơ, Xuân Quỳnh, 7 bài văn mẫu, 5546 lượt xem

33. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 10398 lượt xem

34. Đàn ghi ta của Lor-ca

Thơ, Thanh Thảo, 6 bài văn mẫu, 2572 lượt xem

35. Bác ơi!

44.00

Thơ, đọc thêm, Tố Hữu, 11 bài văn mẫu, 3447 lượt xem

36. Tự do

Thơ, đọc thêm, Paul Éluard, 1 bài văn mẫu, 1839 lượt xem

37. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

63.83

Bài học, 1 bài văn mẫu, 9798 lượt xem

38. Quá trình văn học và phong cách văn học

35.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7405 lượt xem

39. Người lái đò sông Đà (trích)

503.60

Văn xuôi, Nguyễn Tuân, 3 bài văn mẫu, 176091 lượt xem

40. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1680 lượt xem

41. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Văn xuôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường, 8 bài văn mẫu, 5855 lượt xem

43. Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1625 lượt xem

44. Ôn tập phần Văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1674 lượt xem

45. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài học, 1661 lượt xem

46. Vợ chồng A Phủ (trích)

44.50

Văn xuôi, Tô Hoài, 2 bài văn mẫu, 3816 lượt xem

47. Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1502 lượt xem

48. Nhân vật giao tiếp

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1619 lượt xem

49. Vợ nhặt

25.00

Văn xuôi, Kim Lân, 2 bài văn mẫu, 3409 lượt xem

50. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3710 lượt xem

51. Rừng xà nu

Văn xuôi, Nguyễn Trung Thành, 4 bài văn mẫu, 3591 lượt xem

52. Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Văn xuôi, đọc thêm, Sơn Nam, 1 bài văn mẫu, 2125 lượt xem

53. Những đứa con trong gia đình

Văn xuôi, Nguyễn Thi, 1 bài văn mẫu, 2193 lượt xem

54. Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1369 lượt xem

55. Chiếc thuyền ngoài xa

25.00

Văn xuôi, Nguyễn Minh Châu, 3 bài văn mẫu, 5188 lượt xem

56. Thực hành về hàm ý

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1929 lượt xem

57. Một người Hà Nội

Văn xuôi, đọc thêm, Nguyễn Khải, 1 bài văn mẫu, 4301 lượt xem

58. Mùa lá rụng trong vườn (trích)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Ma Văn Kháng, 1 bài văn mẫu, 2202 lượt xem

59. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1493 lượt xem

60. Thuốc

Văn xuôi, Lỗ Tấn, 2 bài văn mẫu, 1652 lượt xem

61. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1689 lượt xem

62. Số phận con người (trích)

Văn xuôi, Mikhail Aleksandrovich Sholokhov, 1 bài văn mẫu, 2291 lượt xem

63. Ông già và biển cả (trích)

15.00

Văn xuôi, Ernest Hemingway, 2 bài văn mẫu, 2277 lượt xem

64. Diễn đạt trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2025 lượt xem

65. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Văn xuôi, Lưu Quang Vũ, 3 bài văn mẫu, 3474 lượt xem

66. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1641 lượt xem

67. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

Văn xuôi, Trần Đình Hượu, 1 bài văn mẫu, 3922 lượt xem

68. Phát biểu tự do

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1332 lượt xem

69. Phong cách ngôn ngữ hành chính

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2691 lượt xem

70. Văn bản tổng kết

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1405 lượt xem

72. Ôn tập phần làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1338 lượt xem

73. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

73.71

Bài học, 1 bài văn mẫu, 49493 lượt xem

75. Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3170 lượt xem

76. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài học, 1309 lượt xem