Chương trình lớp 10

1. Tổng quan văn học Việt Nam

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4593 lượt xem

2. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1367 lượt xem

3. Khái quát văn học dân gian Việt Nam

103.30

Bài học, 2 bài văn mẫu, 23725 lượt xem

4. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1636 lượt xem

5. Văn bản

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1454 lượt xem

7. Cha thân yêu nhất của con

73.57

Văn xuôi, đọc thêm, Xiao Jun, 7105 lượt xem

8. Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi

Văn xuôi, đọc thêm, Trần Ninh Hồ, 2118 lượt xem

9. Chiến thắng Mtao-Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

22.50

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 1 bài văn mẫu, 6318 lượt xem

10. Văn bản (tiếp theo)

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1260 lượt xem

11. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ

33.67

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 1 bài văn mẫu, 3756 lượt xem

12. Lập dàn ý bài văn tự sự

72.71

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4443 lượt xem

13. Uy-lít-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê)

13.00

Văn xuôi, Homer, 1 bài văn mẫu, 4171 lượt xem

14. Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na)

94.33

Văn xuôi, Khuyết danh Ấn Độ, 1 bài văn mẫu, 8379 lượt xem

15. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3630 lượt xem

16. Tấm Cám

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 3 bài văn mẫu, 2340 lượt xem

17. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4410 lượt xem

18. Về dưới bóng hoàng lan

23.00

Văn xuôi, đọc thêm, Thạch Lam, 5169 lượt xem

19. Tam đại con gà

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 1 bài văn mẫu, 3981 lượt xem

20. Nhưng nó phải bằng hai mày

Văn xuôi, Khuyết danh Việt Nam, 1 bài văn mẫu, 1919 lượt xem

21. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

25.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1970 lượt xem

22. Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

33.33

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 7 bài văn mẫu, 3843 lượt xem

23. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

34.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 17312 lượt xem

24. Ca dao hài hước

Thơ, Khuyết danh Việt Nam, 3 bài văn mẫu, 2691 lượt xem

25. Lời tiễn dặn (trích “Tiễn dặn người yêu”)

Thơ, đọc thêm, Khuyết danh Việt Nam, 2 bài văn mẫu, 7353 lượt xem

26. Luyện viết đoạn văn tự sự

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1733 lượt xem

27. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

43.25

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2801 lượt xem

28. Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

43.75

Bài học, 1 bài văn mẫu, 18815 lượt xem

29. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6663 lượt xem

30. Thuật hoài Tỏ lòng

25.00

Thơ, Phạm Ngũ Lão, 7 bài văn mẫu, 3552 lượt xem

31. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới bài 43)

42.75

Thơ, Nguyễn Trãi, 9 bài văn mẫu, 9805 lượt xem

32. Tóm tắt văn bản tự sự

23.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3859 lượt xem

33. Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

11.00

Bài học, 11 bài văn mẫu, 2806 lượt xem

34. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

13.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 6246 lượt xem

35. Nhàn

Thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 2 bài văn mẫu, 2355 lượt xem

36. Độc “Tiểu Thanh ký” Đọc “Tiểu Thanh ký”

Thơ, Nguyễn Du, 11 bài văn mẫu, 4277 lượt xem

37. Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

15.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2135 lượt xem

38. Quốc tộ Vận nước

Thơ, đọc thêm, Pháp Thuận thiền sư, 1 bài văn mẫu, 1884 lượt xem

39. Cáo tật thị chúng Cáo bệnh, bảo mọi người

Thơ, Mãn Giác thiền sư, 4 bài văn mẫu, 4889 lượt xem

40. Quy hứng Hứng trở về

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Trung Ngạn, 1 bài văn mẫu, 2116 lượt xem

41. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

15.00

Thơ, Lý Bạch, 6 bài văn mẫu, 12539 lượt xem

42. Thu hứng Cảm xúc mùa thu

Thơ, Đỗ Phủ, 1 bài văn mẫu, 2354 lượt xem

43. Trình bày về một vấn đề

11.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3074 lượt xem

44. Lập kế hoạch cá nhân

33.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5712 lượt xem

45. Điểu minh giản Khe chim kêu

Thơ, đọc thêm, Vương Duy, 6 bài văn mẫu, 6112 lượt xem

46. Hoàng Hạc lâu Lầu Hoàng Hạc

15.00

Thơ, đọc thêm, Thôi Hiệu, 8 bài văn mẫu, 2296 lượt xem

47. Khuê oán Nỗi oán của người phòng khuê

Thơ, đọc thêm, Vương Xương Linh, 3 bài văn mẫu, 2543 lượt xem

48. Thơ Hai-kư của Ba-sô

32.00

Thơ, đọc thêm, Matsuo Bashō, 1 bài văn mẫu, 3364 lượt xem

49. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1584 lượt xem

50. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

31.67

Bài học, 1 bài văn mẫu, 5490 lượt xem

51. Chu Văn An - Nhà sư phạm mẫu mực

33.67

Văn xuôi, đọc thêm, Đặng Kim Ngọc, 2942 lượt xem

52. Bạch Đằng giang phú Phú sông Bạch Đằng

44.25

Thơ, Trương Hán Siêu, 10 bài văn mẫu, 4675 lượt xem

53. Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1415 lượt xem

54. Bình Ngô đại cáo Đại cáo bình Ngô

33.33

Thơ, Nguyễn Trãi, 5 bài văn mẫu, 6209 lượt xem

55. Tác giả Nguyễn Trãi

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4414 lượt xem

56. Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

21.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 4209 lượt xem

57. Tựa “Trích diễm thi tập”

13.00

Văn xuôi, Hoàng Đức Lương, 1 bài văn mẫu, 3971 lượt xem

58. Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Văn xuôi, Thân Nhân Trung, 1 bài văn mẫu, 6688 lượt xem

59. Khái quát lịch sử tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 7229 lượt xem

61. Thái sư Trần Thủ Độ (trích “Đại Việt sử kí toàn thư”)

Văn xuôi, đọc thêm, Ngô Sĩ Liên, 1 bài văn mẫu, 2461 lượt xem

62. Phương pháp thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2465 lượt xem

63. Nghề nuôi tằm (lược trích)

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Phan Kế Bính, 4075 lượt xem

64. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1329 lượt xem

65. Cảnh thiên nhiên xứ Nghệ

34.33

Văn xuôi, đọc thêm, Đặng Thai Mai, 4845 lượt xem

66. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (trích “Truyền kì mạn lục”) Tản Viên từ phán sự lục

84.50

Văn xuôi, Nguyễn Dữ, 1 bài văn mẫu, 34344 lượt xem

67. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2036 lượt xem

68. Cây Hồ Gươm

33.67

Văn xuôi, đọc thêm, Tô Hoài, 3318 lượt xem

69. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2733 lượt xem

70. Tóm tắt văn bản thuyết minh

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1698 lượt xem

72. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 “Tam Quốc diễn nghĩa”)

Văn xuôi, đọc thêm, La Quán Trung, 1 bài văn mẫu, 10014 lượt xem

73. Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1527 lượt xem

75. Lập dàn ý bài văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1566 lượt xem

76. Tác giả Nguyễn Du

42.50

Bài học, 1 bài văn mẫu, 14888 lượt xem

77. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

84.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 38964 lượt xem

78. Trao duyên (trích Hồi 7 Truyện Kiều)

25.00

Thơ, Nguyễn Du, 2 bài văn mẫu, 5205 lượt xem

79. Nỗi thương mình (trích Hồi 11 Truyện Kiều)

Thơ, Nguyễn Du, 1 bài văn mẫu, 3997 lượt xem

80. Lập luận trong văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2166 lượt xem

81. Chí khí anh hùng (trích Hồi 18 Truyện Kiều)

Thơ, Nguyễn Du, 6 bài văn mẫu, 2717 lượt xem

82. Thề nguyền (trích Hồi 4 Truyện Kiều)

Thơ, đọc thêm, Nguyễn Du, 1 bài văn mẫu, 3454 lượt xem

83. Văn bản văn học

23.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2840 lượt xem

84. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Bài học, 1 bài văn mẫu, 2990 lượt xem

85. Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1791 lượt xem

86. Các thao tác nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1918 lượt xem

87. Xin thầy hãy dạy cho con tôi…

15.00

Văn xuôi, đọc thêm, Abraham Lincoln, 2949 lượt xem

88. Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1392 lượt xem

89. Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1445 lượt xem

90. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

14.00

Bài học, 1 bài văn mẫu, 3141 lượt xem

91. Viết quảng cáo

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1369 lượt xem

92. Tổng kết phần văn học

12.00

Bài học, 2 bài văn mẫu, 1719 lượt xem

93. Ôn tập phần làm văn

Bài học, 1 bài văn mẫu, 1327 lượt xem