Viết bài tập làm văn số 3: Văn thuyết minh

Lớp 8

43.00

Nội dung

ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Thuyết minh về kính đeo mắt.
Đề 2. Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.
Đề 3. Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến.
Đề 4. Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam.