Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Lớp 10

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Biết vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản thuyết minh để viết được một bài văn nhằm trình bày một cách cụ thể, chuẩn xác, hấp dẫn, sinh động về một sự vật hay hiện tượng.

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

Để làm tốt bài văn này, ngoài những điều cần chú ý chung như đối với bài làm văn số 4, anh (chị) cần:
1. Chú ý rèn luyện để việc thuyết minh không chỉ đem lại những tri thức chuẩn xác, khoa học, khách quan mà còn sinh động, hấp dẫn được người đọc (người nghe).
2. Muốn thế, khi quan sát, tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong thực tế, cần chú ý để nắm được những nét riêng biệt, đặc sắc, có sức cuốn hút đối với người đọc (người nghe).
3. Mặt khác, cần chú ý đến các phép tu từ, các cách thức diễn đạt có thể làm cho người đọc (người nghe) có hứng thú theo dõi việc trình bày, giới thiệu sự vật (hiện tượng).

II - GỢI Ý ĐỀ BÀI

Hãy viết một bài văn thuyết minh ngắn (khoảng trên dưới 2 trang giấy) để giới thiệu về một trong các đối tượng sau:
1. Một danh lam thắng cảnh của đất nước quê hương.
2. Một loại hình ca nhạc (hay sân khấu) mà anh (chị) hằng yêu thích.
3. Một ngành thủ công mĩ nghệ (hoặc một đặc sản, một nét văn hoá ẩm thực) của địa phương mình.
4. Một lễ hội ghi lại những nét đẹp của phong tục truyền thống hoặc thể hiện khí thế sôi nổi của thời đại.

III - GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

Ngoài những điều cần chú ý chung như đối với bài văn số 4, anh (chị) cần:
1. Chú ý vận dụng tốt phương pháp thuyết minh, nhất là các phương pháp có khả năng tạo ra sức sống, sức cuốn hút cho việc giới thiệu, trình bày sự vật (hiện tượng).
2. Tìm được cách thức bố cục và diễn đạt sao cho nội dung thuyết minh vừa khúc chiết, mạch lạc, trong sáng, lại vừa có tính nghệ thuật.
(Theo Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1995)