Vọng Lư sơn bộc bố Xa ngắm thác núi Lư

Trung Quốc / Lớp 7 » Lý Bạch

Văn mẫu

Nội dung

望廬山瀑布

日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。


Vọng Lư sơn bộc bố

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.


Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống núi Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.


Dịch thơ (Tương Như)

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.


Dịch thơ (Trần Trọng San)

Nắng chiếu Lư sơn toả khói tím,
Xa trông sông nước thác chơi vơi.
Bay trôi thẳng xuống ba ngàn thước,
Ngỡ giải sông Ngân rớt chín trời.
Năm 725

Hương Lô là một ngọn núi cao ở phía tây bắc của dãy Lư Sơn. Núi cao có mây mù bao phủ, đứng xa trông như chiếc “lò hương” nên gọi là “Hương Lô”.