Soạn bài: Luyện nói kể chuyện (1)

Lớp 6 » Luyện nói kể chuyện

15.00
Đề 1: Tự giới thiệu về bản thân

a. Mở bài: Lời chào và lý do kể.

b. Thân bài:
- Giới thiệu tên, tuổi, học sinh lớp nào, trường nào? Gia đình gồm những ai? (có thể để phần này làm mở bài).
- Sở thích của em là hát, múa...
- Sở đoản: nấu ăn.
- Môn học yêu thích là môn toán, ngữ văn.
- Ước mơ

c. Kết bài: Lời kết khi giới thiệu xong.

Đề 2: Giới thiệu về người bạn thân mà em yêu quý

a. Mở bài:
- Bạn ấy tên là gì, quê quan địa chỉ ở đâu?
- Lời chào và lý do kể.

b. Thân bài:
- Lý do thích bạn ấy?
- Bạn ấy có những phẩm chất gì?
- Ngoại hình của bạn như thế nào?
- Bạn là người như thế nào đối với mọi người?
- Ước mơ

c. Kết bài: Nhấn mạnh lý do yêu quý bạn ấy và khẳng định đó là bạn thân của tôi.

Đề 3: Kể về gia đình mình

a. Mở bài:
- Gia đình ở đâu?
- Gồm có mấy người?

b. Thân bài:
- Nói về nghề nghiệp của bố, mẹ?
- Tính cách của bố, ẹm?
- Anh chị đang làm gì?
- Công việc ra sao?

c. Kết bài: Khẳng định gia đình rất hạnh phúc như thế nào?

Đề 4: Kể về ngày hoạt động của mình

a. Mở bài: Thời gian diên ra hoạt động đó, tại sao bạn tham gia vào hoạt động đó?

b. Thân bài:
- Hoạt động đó diễn ra ở đâu.
- Mục đích của bạn khi tham gia hoạt động này?

c. Kết bài: Hoạt động đó để lại rất nhiều bài học quý giá như thế nào?