Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lớp 10 » Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Chưa có đánh giá nào
III. Luyện tập

Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:

Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học.

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh (họ tên, tuổi, quê quán,...)

2. Thân bài:

- Cuộc đời và sự nghiệp văn học:

Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,...

Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

- Phong cách nghệ thuật:

Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác của tác giả ấy.

Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả ấy thể hiện trong tác phẩm của mình.

3. Kết bài:

- Khẳng định về vị trí của tác giả vừa thuyết minh.

- Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,...

Đề 2: Giới thiệu một tấm gương học tốt.

1. Mở bài: Giới thiệu chung về gương học tốt (là ai? ở đâu?...).

2. Thân bài:

- Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,...

- Quá trình phấn đấu trong học tập.

- Những kết quả học tập tốt.

....

3. Kết bài:

- Khẳng định về tấm gương học tập.

- Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

Đề 3: Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc của lớp).

1. Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào (Là phong trào gì, trong lĩnh vực hoạt động nào, diễn ra ở đâu?).

2. Thân bài:

- Phong trào đã được phát động, hưởng ứng ra sao?

- Diễn biến của phong trào.

- Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

....

3. Kết bài: Ý nghĩa của phong trào.

Đề 4: Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

1. Mở bài: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

2. Thân bài:

- Mô tả quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập): bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,...) ra sao?

- Sản phẩm của quy trình sản xuất(hoặc kết quả của một quá trình học tập) là gì, chất lượng, giá trị ra sao?

....

3. Kết bài: Nhận xét về quy trình sản xuất (hay các bước của một quá trình học tập).